Znamenito mesto od velikog značaja

Progar, Surčin

link na mapu

Šumski kompleks Bojčin na prostoru od 619,41 ha je prostor vezan za razvoj oslobodilačkog pokreta i borbe naroda južnog Srema za oslobodjenje od okupatora i fašizma. Na ovom prostoru stalno su boravile partizanske jedinice. Ova šuma vezana je i za istorijske dogadjaje radničkog pokreta pre II svetskog rata, za dogadjaje iz I svetskog rata. Godine 1963. Udruženje boraca podiglo je spomen-obeležje u Bojčinskoj šumi.

Službeni glasnik SRS br. 14/79