Arheološko nalazište

Beli breg, Brestovik, Grocka

link na mapu

Arheološki lokalitet Beli breg nalazi se na trideset osmom kilometru puta Beograd – Smederevo, sa desne strane, u ataru sela Brestovik. Ovde su prilikom radova na putu 1948. godine otkriveni ostaci jedne grobnice, zidane od opeka. U samoj grobnici nisu nadjeni prilozi, ali su oko grobnice, u sloju, otkriveni jedan veći, tri manja suda i šest žižaka. Na osnovu ovog materijala, odredjena je starost grobnice. Pretpostavlja se da datira iz III veka n. e. Prilozi iz grobova, koji su nastali u X ili XI veku, a potiču sa istog lokaliteta, ukazuju na mogućnost postojanja ranosrpske nekropole.

Rešenje Zavoda za zaštitu i naučno proučavanje spomenika kulture NRS br. 185/48 od 10.02.1948.