2020. godina

Usluge mobilne telefonije

centralizovana javna nabavka

 1. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Nabavka električne energije – partija 2 – aktivna električna energija u kategoriji srednji i niski napon i široka potrošnja

 centralizovana javna nabavka

 1. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Usluge štampanja

JN 04/2020

otvoreni postupak

 1. Poziv za podnošenje ponude
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Izmena konkursne dokumentacije
 4. Konkursna dokumentacija – prečišćen tekst
 5. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
 6. Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 2
 7. Odluka o dodeli ugovora – partija 1
 8. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Nabavka tonera

JN 03/2020

javna nabavka male vrednosti

 1. Poziv za podnošenje ponude
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Odluka o dodeli ugovora
 4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Nabavka tonera i kancelarijskog materijala

 JN 02/2020

 Javna nabavka male vrednosti

1. Poziv za podnošenje ponude
2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o obustavi postupka – partija 1
4. Odluka o dodeli ugovora – partija 2
5. Obaveštenje o obustavi postupka – partija 1
6. Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 2

 

Usluge čišćenja poslovnog prostora u Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

JN 01/2020

javna nabavka male vrednosti

1. Poziv za podnošenje ponude
2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o dodeli ugovora
4. Obavešetenje o zaključenom ugovoru