Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1 ugovoru partija 1