JAVNE NABAVKE KOJE JE SPROVELA SLUŽBA ZA CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE
Električna energije – partija 2 – aktivna električna energija u kategoriji srednji i niski napon i široka potrošnje
1. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Usluge mobilne telefonije
1. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Energenti – ulja za loženje i gasno ulje ekstra lako Evro el
1. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Izrada dokumentacije postojećeg stanja sa prethodnim istraživanjima prostora Groblja oslobodilaca Beograda 1944

otvoreni postupak

BROJ: 12/2018

1. Poziv za podnošenje ponude
2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o dodeli ugovora
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Kancelarijska oprema – nabavka opreme za čuvanje i arhiviranje dokumentacije

Javna nabavka male vrednosti

JNBR: 11/2018

1. Poziv za podnošenje ponude
2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o dodeli ugovora
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Izvodjenje dodatnih – nepredvidjenih radova tekućeg održavanja zgrade Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda,

pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

JNBR: 10/2018

1. Obaveštenje o pokretanju postupka
2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o dodeli ugovora
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

PROJEKAT STATIČKE SANACIJE SPOMENIKA POBEDNIK NA BEOGRADSKOJ TVRDjAVI

Javna nabavka male vrednosti

JN BROJ: 09/2018

1. Poziv za podnošenje ponude
2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o dodeli ugovora
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

HITNE INTERVENCIJE NA SPOMENICIMA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA

Javna nabavka male vrednosti

JN BROJ: 08/2018

1. Poziv za podnošenje ponude
2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o dodeli ugovora
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

USLUGE OBEZBEDjENJA IMOVINE I LICA

Javna nabavka male vrednosti

JN BROJ: 07/2018

1. Poziv za podnošenje ponude
2. Konkursna dokumentacija
3. Dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije br. 1
4. Izmena konkursne dokumentacije
5. Konkursna dokumentacija prečišćen tekst
6. Odluka o dodeli ugovora
7. Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
8. Obaveštenje o nastavku postupka javne nabavke male vrednosti
9. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

TEKUĆE ODRŽAVANJE ZGRADE ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE GRADA BEOGRADA
Javna nabavka radova

JN BROJ: 06/2018

1. Poziv za podnošenje ponude
2. Konkursna dokumentacija
3. Dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije br. 1
4. Odluka o dodeli ugovora
5. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
6. Odluka o izmeni ugovora

USLUGE ŠTAMPANJA – DIGITALNA TEHNIKA
Javna nabavka male vrednosti

BROJ JNMV 05/2018

1. Poziv za podnošenje ponude
2. Konkursna dokumentacija
3. Dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije br. 1
4. Odluka o dodeli ugovora
5. Obaveštenje o zaključenom ugovoru


NABAVKA RAČUNARSKE OPREME
Javna nabavka male vrednosti

BROJ JNMV 04/2018

1. Poziv za podnošenje ponude
2. Konkursna dokumentacija
3. Dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije br. 1
4. Dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije br. 2
5. Odluka o dodeli ugovora za partiju 1
6. Odluka o dodeli ugovora za partiju 2
7. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 2
8. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1

 


USLUGE ŠTAMPANJA
Javna nabavka male vrednosti

BROJ JNMV 03/2018

1. Poziv za podnošenje ponude
2. Konkursna dokumentacija
3. Objašnjenje br 1
4. Objašnjenje br 2
5. Odluka o dodeli ugovora za partiju 1
6. Odluka o obustavi postupka za partiju 2 
7. Obaveštenje o obustavi postupka
8. Obaveštenje o zaključenom ugovoru


NABAVKA TONERA I KANCELARIJSKOG MATERIJALA
Javna nabavka male vrednosti

BROJ JNMV 02/2018

1. Poziv za podnošenje ponude
2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o dodeli ugovora
4. Objašnjenje br. 1
5. Izmena konkursne dokumentacije
6. Konkursna dokumentacija
7. Odluka o dodeli ugovora za partiju 1
8. Odluka o dodeli ugovora za partiju 2
9. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 2
10. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1


Usluge čišćenja poslovnog prostora u Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda 

Javna nabavka male vrednosti

BROJ JNMV 01/2018

1. Poziv za podnošenje ponude
2. Konkursna dokumentacija
3. Objašnjenje br.1
4. Izmena konkursne dokumentacije
5. Konkursna dokumentacija prečišćen tekst
6. Objašnjenje br. 2
7. Izmena konkursne dokumentacije br. 2
8. Konkursna dokumentacija prečišćen tekst br. 2
9. Objašnjenje br. 3
10. Obaveštenje o zaključenom ugovoru