Kancelarijski materijal - obaveštenje o produženju roka