viši konzervator, rukovodilac osnovne organizacione jedinice

Godina rođenja: 1973.
Obrazovanje: diplomirani inženjer arhitekture

Reference:

  • Maj 2001. Studentski konkurs za uređenje pešačke zone Promenade u Vrnjačkoj Banji – I nagrada
  • Novembar 2004. Konkurs za slobodnu univerzitetsku zonu u Pančevu – Pan Univer City u organizaciji AUPA i Direkcije za izgradnju i uređenje Pančeva – I otkup

Ostalo:

  • Maj 2002. učešće na studentskoj izložbi Urbane provokacije- projekat urbane regeneracije Kosančićevog Vencao
  • Jun 2002. učešće na međunarodnoj studentskoj izložbi Obnova gradova, rad na predmetu Urbana rekonstrukcija – rekonstrukcija Karađorđeve ul.
  • 2004. učešće u radu Projekta Beograd sa diplomskim radom na temu Stanice žičare u Beogradu od bloka 44 do Košutnjaka
  • April 2005. učešće na izložbi sa diplomskim radom na temu Stanice žičare u Beogradu, Salon arhitekture, Beograd

 

Radno iskustvo:

1992. – 1995. projektni biro “K.B.B.” Vase Pelagića 54, Beograd

  • Rad na izradi idejnih i izvođačkih projekata i projekata adaptacije stambenih, poslovnih i industrijskih objekata

2004. – Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, Kalemegdan 14

  • Rad na izradi Uslova čuvanja, održavanja i korišćenja kulturnih dobara i dobara koja uživaju status prethodne zaštite i mera njihove zaštite