Izložba „Moderna Beograda – arhitektonska baština prestonice“, prvi put je prikazana u godini evropskog kulturnog nasleđa kao centralni deo programa Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda u okviru manifestacije Dani evropske baštine 2018. u Beogradu. Namera je bila da ukažemo da arhitektonsko nasleđe Beograda deli zajedničke vrednosti i trajanje sa evropskim kulturnim nasleđem.

Prikazujući izložbu pariskoj publici želimo da skrenemo pažnju da je francuski umetnički i arhitektonski rafinman imao odjeka u srpskom graditeljskom nasleđu, a kontinuirani i višeslojni srpsko-francuski odnosi negovani u svim oblastima društvenog i umetničkog stvaralašta. Pojavom modernizma krajem treće decenije prošlog veka dolazi do korenitih promena na graditeljskoj sceni Beograda. Modernistički pokret se ubrzano širio i po broju učesnika i po broju i kvalitetu ostvarenih radova. Doneo je novine u oblicima, formama, prostornom konceptu, materijalima, dekorativnosti, konstrukciji. U stambenoj i javnoj arhitekturi preuzeo je primat, a do izražaja su došle arhitektonske koncepcije i ideje njenih vodećih protagonista. Veliki broj podignutih zdanja potvrđuje da je beogradska Moderna s jedne strane pratila glavne umetničke tokove najvećih evropskih centara, a s druge donela jedinstvene i autentične primere.

Autori izložbe su istoričari umetnosti, stručni saradnici Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda.