Izložbom “Vreme i nasledje – satovi na fasadama beogradske arhitekture” Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda otvarila je ovogodišnju manifestaciju Dani evropske baštine i obeležava jubilarnih 60 godina od svog osnivanja.

Zašto je sat inkorporiran u arhitektonsko rešenje objekata koji su u raznim istorijskim etapama obeležili razvoj prestonice, u čemu leži njegova simbolika i na koji način on doprinosi spomeničkim vrednostima jesu pitanja na koja odgovara izložbena postavka i prateći katalog. Autorke izložbe su istoričar umetnosti Ljubica Radovanović i dokumentarista Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda Sladjana Milojević.