U okviru manifestacije „Dani evropske baštine 2019.“ koja svojim sadržajnim programom promoviše kulturno nasledje u našoj prestonici, Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda doprineo je izložbom „Tragovi putovanja – akvareli Milana Zlokovića“ čiji je autor Hajna Tucić, diplomirani istoričar umetnosti koja je otvorena 01. oktobra 2019. godine u Svečanoj sali Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda. Kako je dugi niz godina plodonosne saradnje Zavoda sa Fondacijom Milana Zlokovića, koja čuva živu memoriju na njegov lik i delo, iznedrio utvrdjivanje znatnog broja objekata za nepokretna kulturna dobra, kao što su spomenici kulture „Univerzitetska dečja klinika“, „Zgrada auto servisa „Fiat” u Beogradu“, „Kuća Nevene Zaborski u Beogradu“ i brojni drugi,  i ova izložba je priredjena u saradnji ove dve institucije.

Izložba je koncipirana kroz dva segmenta. Prvi deo obuhvata akvarele i akvarelisane crteže koji prikazuju različit stilski pristup i slikarski manir kojim se arhitekta Zloković služi. Drugi segment izložbe predstavljaju četiri vitrine sa brižljivo odabranim sadržajem kao materijalnim svedočanstvom izlagačke delatnosti Milana Zlokovića.

Slikarska dela Milana Zlokovića nisu deo nijedne muzejske zbirke. Ona se čuvaju u Zaostavštini Milana Zlokovića i broje preko tri hiljade. Autorka izložbe je imala ispred sebe svojevrstan izazov odabira i istraživanja koji je rezultovao izložbenom postavkom i konciznim kataloškim izdanjem. Ovom izložbom i katalogom javnosti nije otkriven samo manje poznati slikarski opus i lični svet eminentnog arhitekte, ona postavlja temelje za dalja istraživanja arhitekte Milana Zlokovića kao umetnika i njegov slikarski opus.