U okviru manifestacije „Dani Beograda 2019“ Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda se predstavio izložbom „Hoteli i kafane grada Beograda – prepoznavanje spomenika kulture“ autorke Ljubice Radovanović, s namerom da se na ove objekte ukaže kao na vredan i neodvojiv segment kulturnog nasledja Beograda.

Utvrdjeni za spomenike kulture u prethodnim decenijama zbog svojih arhitektonskih odlika ili prvobitne namene koja se očuvala do današnjih dana, hoteli i kafane spomenici kulture grada Beograda i dalje žive u okviru urbanog jezgra prestonice i čine aktivan deo života njenih sugradjana. Bogatstvo vrednosti koje definišu ove spomenike kulture oživelo je i razvijalo njihovo mesto u okviru kulture sećanja i pamćenja. Prikaz odabranog dokumentarnog materijala usmerio je pažnju na gradjevine pored kojih svakodnevno prolazimo, ukazujući na kriterijume vrednovanja i čuvanja baštinjenog kulturnog nasledja. Postavka je koncipirana kroz tri segmenta. Prvi je obuhvatio hotele koji su utvrdjeni za spomenike kulture, drugi kafane koje imaju status kulturnog dobra dok je treći obuhvatio hotele i kafane spomenike kulture čija je namena vremenom promenjena.

Izložba je otvorena 16. aprila 2019. godine u Svečanoj sali Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, a zatvorena je 18. maja 2019. godine u okviru manifestacije „Noć muzeja 2019“.