Srećan Prvi maj, Medjunarodni praznik rada! Danas vam predstaljamo zgradu Doma sindikata u Beogradu.

Zgrada Doma sindikata, Trg Nikole Pašića 5a i Dečanska 14 je objekat značajnih arhitektonsko-urbanističkih vrednosti, koji je svojim položajem i volumenom trajno odredio obrise jednog od najznačajnijih gradskih trgova. Trg Nikole Pašića, nakadašnji Trg Marksa i Engelsa formiran je upravo u vreme završetka Doma sindikata sredinom pedesetih godina 20. veka, prema idejnom rešenju Hranislava Stojanovića i saradnika. Dom sindikata je gradjen u periodu od 1947. do 1955. godine prema projektu arhitekte Branka Petričića, kao mesto održavanja značajnih skupova i dogadjaja političkog i kulturnog sadržaja. Izveden je u duhu vladajućeg socrealizma sa primetnim uticajem kasnog modernizma i predstavlja reprezentativno delo u stvaralačkom opusu autora.

Sastoji se od dva korpusa. Glavna, zalučena fasada nastavlja se s jedne strane na bočnu fasadu Palate Penzionog fonda Grigorija Samojlova iz 1939. godine, koja tako vizuelno postaje deo Doma sindikata, a s druge utapa u bočni korpus objekta u Dečanskoj ulici. Ispod glavnog, zalučenog dela objekta provučen je pasaž koji vodi u atrijumski prostor – Bezistan.

Oblik unutrašnjeg prostora, hol, dvorane, kao i upotrebljeni materijali odražavaju standarde pedesetih godina prošlog veka, kada su se još uvek osećali tragovi monumentalizma, ali i novi duh slobodnog tretiranja prostora, po ugledu na savremenu zapadnoevropsku arhitekturu. Velika i mala dvorana Doma sindikata bile su zamišljene kao prostor u kom se održavaju razni kulturni skupovi, politički dogadjaji, filmske projekcije i festivali, što je ostala njena trajna osobenost. Koncertne orgulje koje se nalaze u objektu, rad čuvene firme Walcker iz 1958. godine, predstavljaju originalno umetničko-zanatsko delo velike vrednosti. Takodje, u zgradi se nalazi vredna slika Petra Lubarde „Industralizacija“.

Godine 2013. Zgrada Doma sindikata utvrdjena je za kulturno dobro.