Medjunarodni dan arhiva se obeležava 09. juna. Stoga, donosimo priču o spomeniku kulture pod nazivom „Zgrada Arhiva Srbije“.     

Zgrada Arhiva Srbije podignuta je 1928. godine po projektu arhitekte Nikolaja Krasnova. Jedna je od retkih javnih zgrada sagradjenih upravo za ovu namenu. Podignuta je kao samostalni objekat sa glavnom fasadom orijentisanom ka Karnegijevoj ulici u okviru parcele na koju se nadovezuje zgrada Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković“ i projektovana je u duhu monumentalnog akademizma sa izraženom plastičnom dekoracijom na glavnoj fasadi. Akcenat u arhitektonskom oblikovanju stavljen je na centralnu, ulaznu partiju, upotrebom dominantnih stubova sa prstenovima iznad kojih su nad krajevima centralnog rizalita postavljene figure Aristotela i Platona. Akcenat ulazne partije pojačan je postavljanjem simetričnih figura lavova sa grbom, koji se nalaze u sklopu ograde pored glavnog stepeništa.

U depoima Arhiva Srbije čuvaju se fondovi ustanova nastalih u Kneževini i Kraljevini Srbiji do 1918. godine, fondovi nastali u Kraljevini Jugoslaviji i pod okupacijom u Drugom svetskom ratu, kao i lični fondovi i zbirke iz tog perioda. Oni čine izvor za proučavanje istorije Srbije od njenog stvaranja do 1941. godine. Pored fondova centralnih državnih institucija (unutrašnji poslovi i pravosudje, spoljni poslovi, prosveta i kultura, finansije i privreda), sačuvani su i fondovi pojedinačnih ustanova u oblasti nauke, umetnosti, prosvete i kulture. Grupu ličnih i porodičnih fondova čine dokumenti koji se odnose na život i rad državnika, političara, naučnika, književnika, kulturnih i javnih radnika. Ovi fondovi imaju izuzetan značaj budući da obuhvataju gradju koja je nastala delatnošću njihovih tvoraca zajedno sa prepiskom drugih ličnosti koje su igrale vidnu ulogu u društvenom životu.

Zgrada Arhiva Srbije utvrdjena je za kulturno dobro 1984. godine.