Zadružna kuća porodice Ranković nalazi se u selu Draževac, u beogradskoj opštini Obrenovac, pripada tipu moravske kuće i materijalni je pokazatelj socijalnih, ekonomskih i kulturnih prilika koje su karakteristične za Srbiju druge polovine XIX veka. Selo Draževac pripada grupi poluzbijenih naselja sa kućama grupisanim u centru sela i razbijenim prema periferiji. Gradjevinski fond XIX veka u Draževcu zastupljen je u relativno malom broju primeraka. Najvrednija kuća je Stara zadružna kuća porodice Ranković, koja je pripadala  jednoj od starijih porodica u selu, a njihova porodična zadruga je imala 73 člana. Kuću je podigao rodonačelnik familije po imenu Ranko, od kojeg su potekli svi Rankovići u selu.

Kuća je pravougaone osnove, centralne dispozicije sa četiri prostorije i otvorenim odžakom. Dubok centralni trem zatvoren je spolja lučnim arkadama i kasnije dodatom drvenom ogradom. Zidana je bondručnim sistemom gradnje sa zidnom ispunom od čatme i krovnim pokrivačem od ćeramide. U funkcionalnom smislu kuća pripada punom razvojnom tipu seoske zadružne kuće prve polovine XIX veka. Pomoćni objekti su vremenom nestali tako da nekadašnja organizacija prvobitnog seoskog dvorišta nije u potpunosti poznata. Tokom Drugog svetskog rata imala je odredjenu ulogu u narodnooslobodilačkom pokretu.

Zbog nemogućnosti očuvanja na mestu gde se kuća prvobitno nalazila, uradjen je projekat spasavanja izmeštanjem na povoljniju lokaciju, u dvorište osnovne škole, u centru sela Draževac. Predvidjeno izmeštanje izvedeno je u dve faze. Pažljivo je demontirana stara hrastova gradja, a ručno pravljena ćeramida, lomljen poluobradjeni kamen peščar preneti su na novu lokaciju, u školsko dvorište. Potom je sklopljena bondručna konstrukcija. Nakon toga je krov pokriven ćeramidom, ozidani su dimnjaci a zidovi oblepljeni blatom. Ovim je izvedena prva faza spasavanja objekta. U narednoj fazi revitalizacije završeno je uredjenje enterijera i uvodjenje instalacija. Predvidjeno je da se kuća koristi za razne delatnosti vezane za školu i kulturni život sela. Na ovaj način je staroj, napuštenoj, zadružnoj kući, produžen vek trajanja do naših dana. Stara zadružna kuća Rankovića u Draževcu utvrdjena je za spomenik kulture 1987. godine.