Knez Mihailo Obrenović je stradao u atentatu u Košutnjaku, 29. maja 1868. godine po starom, odnosno 10. juna po novom kalendaru.

Mihailo Obrenović, drugi sin Miloša i Ljubice Obrenović, rodjen je u Kragujevcu 4. septembra 1823. godine. Detinjstvo je proveo u Kragujevcu, Požarevcu i Beogradu. Vladao je Srbijom u dva perioda, od 1839. do 1842. i od 1860. do 1868. godine. Razdoblje od 1842. do 1858. proveo je u emigraciji, boraveći najviše u Beču. Oženio se 1853. godine madjarskom plemkinjom Julijom Hunjadi.

Odmah po tragičnoj smrti kneza Mihaila, 1868. godine, pokrenuta je ideja o podizanju spomen-obeležja. Ruski skulptor Mihail Osipovič Mikešin dao je prvi predlog rešenja spomenika, koji je bio osmišljen kao memorijalna kapela. Ipak, Ministarstvo gradjevina, zaduženo za javna zdanja i spomenike, 1886. godine obeležilo je mesto pogibije kneza Mihaila, ali ne podizanjem memorijalne kapele već postavljanjem kamene ploče sa uklesanim zavetom: Tvoja misao poginuti neće. Ploča je potom uklonjena, što je tri decenije kasnije primetio Feliks Kanic, reprodukujući u svojoj knjizi o Srbiji crtež spomen-obeležja mesta kneževog ubistva. Obeležavanje je tada izvršeno postavljanjem ograde od kovanog gvoždja (vertikalne šipke sa ukrasnim završecima, obuhvaćene horizontalnim šipkama kao držačima pri dnu i vrhu). Time je markirano mesto na kojem je knez Mihailo pao, u vidu grobnog mesta. Na stablu koje se nalazilo iznad, na gvozdenoj kuki postavljeno je kandilo, izradjeno po tipu zatvorenih zaobljenih kandila.

Ministarstvo gradjevina Kraljevine Srbije, o državnom trošku, na osnovu plana koji je izradilo, podiglo je kamenu ogradu s lancima 1912. godine. Radove je izveo beogradski kamenorezac Stanko Dimić. Ogradom od kamenih kvadera sa granitnim stubovima, koji su povezani metalnim verigama, povećana je sama površina mesta koje ima simbol kenotafa, tj. grobnog mesta.

Budući razvoj Košutnjaka se zasnivao na ideji nacionalne/narodne šume u čijem se središtu nalazilo mesto pogibije kneza Mihaila. U poimanju Košutnjaka kao memorijalnog mesta bilo je od primarne važnosti da ostane autentičan. U tom pogledu se Košutnjak, kao mesto sećanja na kneževu pogibiju, razlikovao od ostalog dela Topčidera, koji se razvijao oko Konaka kneza Miloša Obrenovića kao artificirani dinastički park. Memorijalno obeležavanje koje ne menja pejzaž već se u njega skladno uklapa ukazuje direktno na veličinu herojevog žrtvovanja i njegov zalog budućnosti.

Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda izradio je Projekat sanacije i restauracije spomen obeležja na mestu pogibije kneza Mihaila Obrenovića u Košutnjaku, na osnovu zatečenog stanja i arhivske dokumentacije. Izvodjenje radova (restauracija kamenih zidova i stubova, stabilizacija i vraćanje istočnog zida u prvobitni vertikalni položaj zajedno sa stubovima, konsolidacija kamena, restauriranje lanaca od kovanog gvoždja i metalne ograde) trajalo je mesec dana 2020. godine i Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda vršio i konzervatorski nadzor.

Spomen-obeležje na mestu ubistva kneza Mihaila u Košutnjaku nalazi se u okviru prostorne kulturno-istorijske celine Topčider, koja je 1987. godine utvrdjena za kulturno dobro od izuzetnog značaja.