Ulica kralja Petra u Beogradu, u kojoj se nalazi i istoimena osnovna škola izgradjena u periodu 1905–1907. prema projektu arhitektice Jelisaveta Načić, jedna je od najpoznatijih beogradskih ulica.

U vreme podizanja, zgrada Osnovne škole „Kralj Petar Prvi“ bila je najmodernija školska zgrada za osnovnu nastavu ne samo u Beogradu već u celoj Srbiji. Izuzetno reprezentativna, što je bilo uslovljeno položajem u ovako važnoj ulici i u neposrednoj blizini Saborne crkve, Mitropolije i Konaka kneginje Ljubice, pravi je pokazatelj društvenih i kulturnih prilika u Srbiji na početku 20. veka.

Izgradnja ovako velike zgrade, u do tada pretežno prizemnom Beogradu, bila je kompleksan i skup poduhvat koji je finansirala Beogradska opština sa 280.000 dinara. Opština je za projekat angažovala svog arhitektu, Jelisavetu Načić, a u gradjenju su učestvovali beogradski gradjevinari i zanatlije. Sagradjena je najsavremenijim gradjevinskim postupcima, na nagnutom terenu najvišeg dela savske padine i ima podrum, suteren, prizemlje i sprat. Sastoji se iz tri trakta, od kojih je glavni, najreprezentativniji, postavljen koso na uglu ulica Gračaničke i Kralja Petra i pred sobom formira trougaoni skver. Na glavni trakt, paralelno sa Ulicom kralja Petra, naslanja se dugačko krilo u kojem su učionice i još jedno manje krilo paralelno sa Gračaničkom ulicom. Sa dvorišne strane upravno je postavljeno krilo u obliku slova G koje sa učioničkim traktom tako formira malo unutrašnje dvorište.

Oblikovana je po svim postulatima akademske arhitekture, uz primenu elemenata secesije, što se ogleda više u enterijeru nego na fasadama. Glavnom fasadom dominira reprezentativni ulazni rizalit s lučno zaobljenim visokim prozorskim otvorima sprata koji pripadaju svečanoj sali. Na bočnim fasadama dinamika je postignuta isturanjem rizalita naglašenim trougaonim natprozornicima sprata i nešto mirnije obradjenim otvorima prizemlja. Dvorišne fasade su skromnije. Unutrašnja stilska obrada je vidljiva najpre u profilaciji svih nosećih i izbočenih elemenata i u okvirima zidnih površina. Javljaju se sasvim geometrizovani dekorativni elementi, kao i stilski elementi krajnje klasičnog porekla.

Škola je više puta menjala ime. Izmedju ostalog zvala se Osnovna škola „Kralj Petar Prvi“, a posle Drugog svetskog rata Osnovna škola „Braća Ribar“. Od 1993. godine vraćen joj je naziv Osnovna škola „Kralj Petar Prvi“.

Zgrada Osnovne škole „Kralj Petar Prvi“ utvrdjena je za spomenik kulture 1965. godine.