Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda je u periodu od septembra 2016. do 20. oktobra 2017. godine aktivno učestvovao u izradi i realizaciji kapitalne investicije – Projektu rekonstrukcije, restauracije i konzervacije Muzeja savremene umetnosti u Beogradu, shodno zahtevima korisnika i visokim tehnološkim standardima savremene muzeologije, kako bi se objekat muzeja vratio u funkcionalno stanje i ponovo otvorio za javnost.

Muzej savremene umetnosti u Beogradu podignut 1965. godine, predstavlja prvi zajednički projekat arhitekata Ivana Antića i Ivanke Raspopović. Arhitektura objekta svedoči o preplitanju različitih umetničkih i kulturnih uticaja i tendencija.

Na idejnom rešenju konkursnog projekta arhitekata Ivana Antića i Ivanke Raspopović uočavaju se tri konstruktivna elementa: polje parterne zone, centralni korpus građevine i izdvojen kubus namenjen za salu za predavanja. Prvi konstruktivni element, polje parterne zone, u funkciji je parka skulptura i s centralnim korpusom građevine povezan je dugom natkrivenom rampom koja vodi u unutrašnji prostor. Pet spratnih jedinica izvedeno je iz zarotirane kvadratne matrice. Ti elementi su završeni zarubljenim četvorougaonim krovom s transparentnim bočnim stranama, koje omogućavaju prirodno osvetljenje koje objektu daje kristalomorfni izgled. U enterijeru ovi elementi čine jedinstven prostor, koji je prekinut smeštanjem vertikalnih komunikacija i tehničkih prostorija u centralnoj i bočnoj zoni. Preglednost prostora ostvarena je kaskadnim oblikovanjem spratnih nivoa, dok je vizuelna povezanost s okolinom postignuta smeštanjem prostora između modularnih elemenata iz kojih se pružaju široke vizure ka okruženju objekta. 

Muzej savremene umetnosti u Beogradu osnovan je s namerom da bude ustanova u kojoj će se na adekvatan način baštiniti dela srpske i jugoslovenske umetnosti XX veka i predstavlja prvi objekat građen isključivo za muzejsku namenu. Muzej savremene umetnosti u Beogradu utvrđen je za kulturno dobro 1987. godine.