Na današnji dan 1863. godine rodjen je Milorad Ruvidić. U znak sećanja na ovog plodonosnog arhitektu, donosimo vam priču o jednom od zdanja koje je podignuto po njegovom projektu, Kući Dimitrija Krsmanovića.

Kuća Dimitrija Krsmanovića, člana ugledne trgovačke porodice, podignuta je kao reprezentativna porodična kuća 1898-1899. godine prema projektu arhitekte Milorada Ruvidića u neposrednoj blizini Saborne crkve i Beogradske tvrdjave. Podignuta na parceli veoma oštrog ugla, kuća je oblikovana sa dve bočne i jednom centralnom fasadom. Upravo je na tu usku centralnu fasadu stavljen glavni akcenat. Dok su bočne fasade rešene na uobičajeni akademski način – tročlanom podelom po vertikali, stepenovanjem po visini i postavljanjem prozorskih otvora u uobičajenom ritmu, centralna fasada je postala nosilac celokupnog akademskog repertoara – trostranog erkera u prizemlju završenog balkonom sa balustradom na prvom spratu, prislonjenih stubova sa kapitelima i bogate dekorativne plastike. Čeonu fasadu naglašavaju i mansardni prozori barokiziranih oblika i piramidalna kupola sa lukarnama.

Arhitekta Ruvidić koji je svoje školovanje u Nemačkoj završio 1893. godine doneo je nove ideje nemačke arhitekture, što se odrazilo na arhitekturi ovoga zdanja. Osim arhitektonskom, objekat se ističe i svojom likovnom vrednošću, izrazitim značajem za prostor koji čini okolinu Saborne crkve i Kosančićevog venca.

Kuća Dimitrija Krsmanovića utvrdjena je za kulturno dobro 1987. godine, a danas se u njoj nalazi Austrijska ambasada.