Kuća arhitekte Jovana Ilkića po svom stilskom i prostornom oblikovanju spada u red reprezentativnih gradskih vila namenjenih porodičnom stanovanju, koje nastaju na rubnim urbanističkim celinama Beograda s kraja XIX i početkom XX veka. S obzirom na činjenicu da je autor projektovao sopstveni dom, nesputan zahtevima investitora, ovakav način stilske obrade upućuje na ličniju konotaciju arhitektonske estetike. Takodje predstavlja memoriju na život i rad ovog značajnog autora i poseduje važne kulturno-istorijske vrednosti, shodno autentičnoj funkciji i reprezentativnosti objekta koji je ujedno služio kao porodična kuća i kao mesto na kojem je autor vodio svoj privatni projektantski biro.

opšti izgled objekta

Rad arhitekte Jovana Ilkića obeležila je plodna delatnost na polju sakralne i profane arhitekture, s velikim brojem realizovanih stambenih i nekoliko značajnih javnih objekata, podignutih u najvećem delu na prostoru Beograda. Svojim ukupnim opusom svrstava se u red najznačajnijih autora srpskog akademizma u periodu od 1884. do 1914. godine.

Porodična kuća arhitekte Jovana Ilkića u Ulici Miloša Pocerca br. 32 podignuta je 1896. godine kao slobodnostojeći objekat na regulacionoj liniji, s posebnim, bočnim, kolskim prolazom koji vodi u dvorište. Prostorna organizacija osnove prizemlja je koncipirana asimetričnim centralnim planom. Spratni deo objekta se sastoji iz prostorija namenjenih porodičnom stanovanju, dok su u suterenu smeštene pomoćne prostorije i sobe koje su bile u funkciji radnog, kancelarijskog prostora. Mansardni sprat, smešten u ugaonom rizalitu, ima stambenu funkciju. Ovakva organizacija prostora predstavlja slobodnu reinterpretaciju koncepta široko primenjivane akademističke šeme organizacije kroz centralni plan, koja svoje korene vuče iz renesansne tradicije, arhitektonskog opusa Andree Paladija i nemačkog klasicizma. U odnosu na stroge akademističke postulate oblikovanja prostornih masa, na primeru kuće arhitekte Jovana Ilkića zapažamo slobodniji tretman, tako da nijedna fasadna površina ne poseduje simetriju karakterističnu za akademizam.

Izvorni oblik gradjevine pretrpeo je naknadnu transformaciju tokom 1925. godine, dogradnjom aneksa u dvorišnom delu. Autor projekta je sin Jovana Ilkića, arhitekta Pavle Ilkić.

Kuća arhitekte Jovana Ilkića u Beogradu u Ulici Miloša Pocerca br. 32 je utvrdjena za kulturno dobro 2015. godine.