Projekat za Crkvu Sv. Aleksandra Nevskog na Dorćolu izradila je Jelisaveta Načić, prva žena arhitekta u Srbiji. Crkva Aleksandra Nevskog je njeno značajno autorsko ostvarenje i jedino arhitektonsko delo sakralne namene koje je još uvek u funkciji. Realizacija projekta započeta je 1912. godine, ali je septembra iste godine gradnja obustavljena usled rata. Drugi Balkanski rat (1913), a potom i Prvi svetski (1914–1918), sprečili su dalju izgradnju crkve, te su radovi nastavljeni tek 1927. godine. Arhitektonsko rešenje Jelisavete Načić doživelo manje izmene u saradnji sa arhitektima Petrom J. Popovićem i Vasilijem Androsovim.

U periodu od 1927. do 1930. godine, hramu su priloženi delovi nameštaja i bogoslužbeni predmeti. Reprezentativni ikonostas je donet iz crkve – mauzoleja na Oplencu i bio je poklon kralja Aleksandra Prvog Karadjordjevića kao i arhijerejski presto, koji se nalazi na južnoj strani crkve. Ikone za ikonostas je živopisala ikonopisačka škola Borisa Seljanka 1930. godine.
Zidne slike radio je jeromonah Naum Andrić 1970–1971. godine. One su radjene u tehnici al seko, u duhu srednjovekovnog tradicionalnog srpskog živopisa. U severnoj pevnici izgradjena je spomen-kosturnica palim ratnicima u oslobodilačkim ratovima 1876–1878, 1912–1913, 1914–1918, po projektu Mihaila Milojkovića. Uz severni zid oltarske apside nalazi se zajednička kosturnica stradalih u fašističkom bombardovanju Beograda 6. aprila 1941. godine.

Crkva Aleksandra Nevskog je u osnovi trikonhalna gradjevina upisanog krsta razvijenog tipa. Nad centralnim delom naosa uzdiže se osmostrano kube, oslonjeno na četiri stuba i potporne lukove, na preseku poluobličastih svodova. Oltarska apsida na istoku i dve apside, pevnice na severnoj i južnoj strani, polukružne su unutra, spolja trostrane. Na zapadu se nalazi priprata iznad koje se uzdiže zvonik, koji nadvisuje kupolu hrama. Crkva je gradjena u duhu obnovljenog, tradicionalnog srpskog srednjovekovnog crkvenog graditeljstva, tzv. srpskom stilu, što se ogleda u motivima fasadne plastike pozajmljenim sa spomenika raškog i moravskog stila. Ovi motivi ogledaju se i u slobodnom razmeštanju rozeta, stilizovanim biljnim ukrasima u lunetama i oko prozora i portala.
Smeštena na lokaciji izmedju značajnih saobraćajnica (ulice Cara Dušana i Francuske), u neposrednoj blizini centra grada, Crkva Aleksandra Nevskog je jedan od ključnih spomenika kulture tog dela Beograda. Crkva Aleksandra Nevskog utvrdjena je za spomenik kulture 1983. godine.