Banjički logor, danas u sastavu Muzeja grada Beograda, utvrđen je za spomenik kulture 1984. godine.