Banjički logor, danas u sastavu Muzeja grada Beograda, utvrdjen je za spomenik kulture 1984. godine.