Pomoćnik direktora

Obrazovanje: diplomirani inženjer arhitekture
Radno iskustvo: od 2005. godine zaposlena u Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
ivana.filipovic@beogradskonasledje.rs

Projekti (izbor)

 • Projekat rekonstrukcije, restauracije i prezentacije česme Mehmed paše Sokolovića na Beogradskoj tvrdjavi
 • Projekat rekonstrukcije i restauracije Damad Ali-pašinog turbeta na Beogradskoj tvrdjavi
 • Projekat konzervacije ostataka rimske kapije i kule i projekat enterijera Rimske dvorane u Biblioteci grada Beograda
 • Projekat za izvodjenje radova na obeležavanju objekata i spomenika na prostoru Beogradske tvrdjave i parka Kalemegdan
 • Projekat rekompozicije kompleksa crkve Ružice i kapele svete Petke
 • Projekat restauracije Leopoldove kapije
 • Program istraživanja na prostoru Rimskog bunara
 • Projekat restauracije Bastiona I Jugoistočnog fronta
 • Projekat restauracije Bastiona Mračne kapije
 • Projekat revitalizacije Unutrašnje Stambol kapije
 • Projekat restauracije Rimskog bunara – prva faza

 

Stručni kursevi i konferencije:

 • Internacionalni Kongres o fortifikacionom nasledju: upravljanje i održivi razvoj, Pamplona, Španija, 15. do 17. oktobar 2014. godine
 • Seminar o primeni lasera u zaštiti graditeljskog nasledja u organizaciji Centralnog instituta za konzervaciju, Beograd, oktobar 2013. godine
 • Kurs Arhitektonske konzervacije – pripremanje projekata u organizaciji Centralnog instituta za konzervaciju, Beograd, 14.maj-22.jun 2012. godine
 • Specijalistički seminar o zaštiti, obnovi i konzervaciji arhitektonskog nasledja – praktična iskustva italijanskih stručnjaka u organizaciji CDCR SEEMed – jul 2010. godine
 • «International Training Course on Disaster Risk Management of Cultural Heritage» pod pokroviteljstvom UNESCO-a i Ritsumeikan Univerziteta, Kjoto, Japan – novembar 2008. godine
 • XI-a konferencija „Nove tehnologije i standardi: digitalizacija nacionalne baštine“ na Prirodno matematičkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, septembar 2012. godine
 • Imenovana za člana komisije za standarde i srodna dokumenta u domenu konzervacije kulturnog nasledja pri Institutu za standardizaciju Srbije, jun 2012. godine
 • Za Medjunarodni dan spomenika i spomeničkih celina početkom 2011. godine na temu zadatu od strane Izvršnog komiteta ICOMOS-a „Kulturno nasledje i voda“, koautor prezentacije: „Beogradska tvrdjava na ušću dveju reka – prednosti i problemi“
 • Učestvovala u arhitektonskoj radionici organizovanoj u Urbanističkom zavodu za potrebe izrade Studije priobalja Beograda, septembar 2011. godine
 • Učestvovala kao predavač na konferenciji:“Belgrade:Modern and Post-modern city“ International Conference and AIA Europe Chapter Meeting,  oktobar 2010. godine
 • Koautor izložbe „Unutrašnje utvrdjenje – kulturni slojevi“ na Beogradskoj tvrdjavi, oktobar 2010. godine.

Članstvo u profesionalnim udruženjima:

 • Društvo konzervatora Srbije,
 • Inženjerska komora Srbije,
 • ICOMOS Srbija.

Licence: licenca odgovornog projektanta