viši konzervator

Godina rodjenja: 1973.
Obrazovanje: Diplomirani istoričar umetnosti

hajna.tucic@beogradskonasledje.rs

Reference:

Objavljeni radovi:

 • Terazijska česma, mali katalog, 2016.
 • Crkva Svetog Marka, mali katalog, 2015.
 • Spomenik vojvodi Vuku, mali katalog, 2014.
 • Bajrakli džamija, mali katalog, 2011.
 • Crkva Svetog Antuna Padovanskog, mali katalog, 2011.
 • Delo arhitekte Vojina Simeonovića izmedju dva svetska rata, Nasledje br. 9, 2008.
 • Spomenik Neznanom junaku na Avali, mali katalog, 2008.
 • Područje oko Dositejevog liceja, mali katalog, 2008.

 

Radno iskustvo:
od 2002. zaposlena u Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda na poslovima u Dokumentacionom sektoru Zavoda; vodjenje bibliotečkog fonda Zavoda

Ostalo

 • rad na digitalnoj katalogizaciji bibliotečkog fonda (licenca za uzajamnu katalogizaciju Cobiss)
 • saradnja na prevodima za potrebe kataloga i izložbi
 • saradnja na izradi konzervatorskih uslova za gradsku arhitekturu, sakralne objekte i javne spomenike
 • saradnja u pripremi dokumentacije i formiranju elaborata za utvrdjivanje objekata i prostornih celina za kulturna dobra
 • član DKS
 • govori engleski i ruski