Finansijski plan prihoda i rashoda za 2023. godinu - rebalans 1