Pređi na Sadržaj

Arhiva kategorija:_zamenjeno_sa_page

Projekat nasleđe za decu

Projekat „Nasleđe za decu“ započet je 2014. godine. Predavanja o spomenicima kulture grada Beograda predstavljaju aktivnost Zavoda u oblasti edukacije učenika nižih razreda osnove škole, od drugog do četvrtog razreda.

Projekat Beo Kul Gradska Tura

Beo Kul Gradska Tura

Jedan od najznačajnijih segmenata bavljenja spomeničkim nasleđem, posebno u savremenom dobu, predstavlja njegova popularizacija i prezentacija, kako među stručnom, tako i među najširom javnošću. Deo te javnosti čine i mladi. Razmišljajući o najboljem načinu da se zainteresuje mlađa populacija za kulturno nasleđe, kao i da se uključi u upoznavanje grada i prepoznavanje njegove vrednosti, Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda je početkom 2014. godine pokrenuo projekt Beogradska Kultura-BeoKul GradskaTura, koji još uvek traje. Autorke projekta su istoričarke umetnosti Ksenija Ćirić i Bojana Ibrajter Gazibara, viši konzervatori Zavoda.

194ac5429daa340146d2998ddb02edf04a2503e00b53045bea964d7454494da9

02 20160507_112009 20170520_100202 20170916_121440

Projekat BeoKul GradskaTura je osmišljen tako da na početku školskog časa, tokomgostovanja u odabranoj školi, stručne saradnice Zavoda predstave delatnost službe zaštite, vrste spomenika kulture i uključe učenike u razgovor. Učenicima se prikazuju fotografije pojedinačnih kulturnih dobara, uz objašnjenja, a na njima je da prepoznaju i sete se, uz smernice autorki projekta, koja još kulturna dobra znaju u Beogradu. Ideja je da mladi budu podstaknuti da shvate vrednost objekata koje svakodnevno viđaju i koje dobro poznaju i razumeju koji ih to poseban kvalitet izdvaja i čini kulturnim dobrima.

20170916_122100 20190403_134123

Sledeći korak je predstavljanje teme odabrane za tu školsku godinu. Đacima se u vidu prezentacije i predavanja prikaže odabrana tema-celina, trg, ulica i svi spomenici kulture koji čine deo te celine. Na taj način se učenicima predoče koje su sve potencijalne teme o kojima će oni dalje istraživati.

djaci

Od samog početka projekta je bilo jasno da će se raditi sa učenicima trećeg razreda, koji su dovoljno zreli, a imaju nešto manje obaveza od četvrtaka, a prepoznato je kao važno da vršnjaci jedni drugima drže predavanja. Nakon uvodnog časa u jednoj školi, autorkama projekta se javljaju timovima učenika iz te škole sa po tri odabrane teme od ponuđenih.

DSC_0004

Učesnicima projekta je tokom istraživanja i izrade prezentacija na raspolaganju stručna pomoć i usmeravanje. Već na uvodnom času im se kao polazišna tačka savetuje da posete veb prezentaciju Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, na kojoj se, u formi kataloga u elektronskom formatu, nalaze kratki tekstovi, takozvane lične karte svih kulturnih dobara u Beogradu. Takođe, predoči im se i da Zavod ima bogatu izdavačku delatnost, sa brojnim izdanjima koja su dostupna na sajtu Zavoda, ali i biblioteku, čije im je korišćenje na raspolaganju. Bitno je da učenici razumeju da svi dostupni podaci na internetu nisu obavezno i tačni podaci i da im se pomogne da prepoznaju relevantne izvore. U tome im pomažu autorke BeoKul GradskeTure, ali i njihovi profesori, saradnici na projektu.

DSC_0005

Što se samog učeničkog predavanja i prezentacije tiče, đaci imaju potpunu slobodu oko koncepta. Međutim, podrazumeva se da sva predavanja moraju da objasne istorijski kontekst u kome je određeno kulturno dobro nastalo, da prepoznaju i istaknu njegovu arhitektonsku, kulturno-istorijsku i/ili umetničku vrednost. Pored izučavanja relevantnih izvora, učenici se pozivaju i da izađu na teren, odnosno da odu do samog kulturnog dobra, naprave svoje fotografije fasada, ali i enterijera, tamo gde je omogućen ulaz. Odlazak do samog kulturnog dobra predstavlja najvažniji segment pripreme rada, jer na taj način đaci najbolje stiču uvid u stanje u kome je kulturno dobro, ali i uče da ga opaze među susednim objektima. Posebnu draž i neophodni začin svake teme čine zanimljivosti vezane za život i trajanje kulturnog dobra ili ličnosti koje su u njemu živele ili stvarale Upravo je to ono što ostaje najupečatljivije istraživačima, ali i njihovim slušaocima.

Sa pripremljenim predavanjima i prezentacijama, kao i njihovim autorima, stručne saradnice Zavoda gostuju u narednoj školi. Ponovo se predstavi delatnost Zavoda i predstavi projekat, a potom učenici drže predavanje svojim vršnjacima. Kraj časa je predviđen za pitanja, kao i prijavljivanje novih grupa učenika i izbor novih tema koje će pripremati za sledeću školu. Kada se zaokruži godišnji ciklus i sve škole učesnice završe svoja predavanja i gostovanja, u mesecu maju se organizuje velika zajednička šetnja svih predavača, gde svi zajedno, uz brojnu publiku i prijatelje, ali i slučajne prolaznike, imamo priliku da čujemo sva predavanja na licu mesta-ispred ili u spomenicima kulture. To je i najlepši način da se tema zaokruži i da se prepozna celina koju kulturna dobra zajedno čine.

Koliko je od starta autorkama bio jasan koncept predavanja, toliko ih je brinulo to što se činilo da, Beograd kao tema, neće biti dovoljno zanimljiv i inspirativan mladima srednjoškolskog uzrasta. Iako je naš grad jedan od najstarijih naselja u Evropi, nastao na raskrsnici Istoka i Zapada, upravo zbog svog specifičnog geografskog položaja, nebrojeno puta je rušen i ponovo građen. Zato su mnogi kulturni slojevi uništeni i bespovratno nestali. Beograd ne treba porediti sa svetskim metropolama, već prepoznati njegove karakteristične vrednosti koje nisu uvek na prvi pogled uhvatljive i očigledne, ali bilo je potrebno u to ubediti i učenike, učesnike projekta.

Do sada su obrađene sledeće teme i celine: proučavanje spomenika kulture koji se nalaze na Uneskovoj listi svetske baštine, srpskih spomenika na ovoj listi, kao i beogradskog nasleđa; Ulica kralja Petra, Terazije, Dunavska i Savska padina. U projektui su učestvovale Prva beogradska gimnazija, Treća beogradska gimnazija, Deveta gimnazija „Mihailo Petrović Alas“, Trinaesta beogradska gimnazija, Četrnaesta beogradska gimnazija, Arhitektonska tehnička škola i Škola za dizajn.

Arhitektonsko-konzervatorski poslovi 2020. godina

Izvođenje radova na sanaciji i restauraciji fasada zgrade železničke stanice u Beogradu

„Beograd znam da čuvam“ prva aplikacija o nepokretnom kulturnom nasleđu na području Grada Beograda, u formi kviza, igrice

BeoKul Gradska Tura vidžet

beokultura crop

Projekat Beo Kul Gradska Tura

Arhitektonsko-konzervatorski poslovi 2019. godina

Izvođenje radova na rekonstrukciji i restauraciji Velikog stepeništa Savskog šetališta na Beogradskoj tvrđavi

Konzervatorski nadzor nad izvedenim radovima na statičkoj sanaciji, rekonstrukciji i restauraciji Zemunske tvrđave na Gardošu

Zemun

Nepokretna kulturna dobra na teritoriji opštine „ZEMUN“

STARI GRAD za web

KULTURNA DOBRA OD VELIKOG ZNAČAJA

Spomenici kulture

 • Ičkova kuća, Ugao Bežanijske 18 i Svetosavske 23, (Rešenje Zavoda br. 753/4 od 31.12.1965); Kulturno dobro od velikog značaja, (Odluka, „Sl. glasnik SRS“ br. 14/79)
 • Kuća porodice Karamata, Karamatina 17, (Rešenje Republičkog zavoda br. 929 od 21.12.1950); Kulturno dobro od velikog značaja, (Odluka, „Sl. glasnik SRS“ br. 14/79)
 • Kuća u kojoj se rodio Dimitrije Davidović, Glavna 6, (Rešenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture APV br. 218 od 27.2.1951); Kulturno dobro od velikog značaja, (Odluka, „Sl. glasnik SRS“ br. 14/79)
 • Livnica „Pantelić“,Gajeva 15, (Rešenje Zavoda br. 84/2 od 20.10.1971); Kulturno dobro od velikog značaja, (Odluka, „Sl. glasnik SRS“ br. 14/79)

Prostorne kulturno istorijske celine

 • Staro jezgro Zemuna, (Rešenje Zavoda br. 949/2 od 1.11.1966); Kulturno dobro od velikog značaja, (Odluka, „Sl. glasnik SRS“ br. 14/79)
  mapa – pdf
KULTURNA DOBRA

Spomenici kulture

Arheološka nalazišta

DOBRA KOJA UŽIVAJU STATUS PRETHODNE ZAŠTITE

Lokaliteti s arheološkim sadržajem

 • Šančine – Sakule u Ugrinovcima
 • Kompleks lokaliteta na desnoj obali Dunava, uzvodno od Zemuna na delu od Goveđeg Broda do Kapele

Graditeljski objekti

 • Vila Svetozara Mićovića, Pregrevica 50
 • Kafana „Beli medved“ u Zemunu, Vasilija Vasilijevića 10
 • Fabrika „Teleoptik“, Cara Dušana 139
 • Crkva Blažene Deve Marije u Zemunu, Veliki trg
 • Kuća Rosandić, Starca Vujadina 5, Kapetana Radiča Petrovića 1
 • Zgrada industrijalca Dragana Tomljenovića, Starca Vujadina 1, 22. oktobra 7-11

Celine i delovi graditeljskih objekata s istorijskim ili arhitektonskim vrednostima

 • Modernistička celina Zemuna mapa pdf

Granice: 22. oktobra, Karađorđev trg, Karađorđeva, Nikolaja Ostrovskog, Avijatičarski trg

Naša delatnost

Osnovna delatnost Zavoda je zaštita spomenika kulture, prostornih kulturno-istorijskih celina, arheoloških nalazišta i znamenitih mesta na području grada Beograda.

Delatnost zaštite nepokretnih kulturnih dobara, kojima se Zavod bavi, čine:

• istraživanje i evidentiranje dobara koja uživaju prethodnu zaštitu;
• predlaganje i utvrđivanje kulturnih dobara;
• vođenje registra i dokumentacije o kulturnim dobrima;
• pružanje stručne pomoći na čuvanju i održavanju kulturnih dobara
• sopstvenicima i korisnicima tih dobara;
• staranje o korišćenju kulturnih dobara;
• predlaganje i praćenje sprovođenja mera zaštite kulturnih dobara;
• sprovođenje mera tehničke i fizičke zaštite kulturnih dobara;
• izdavanje publikacija o kulturnim dobrima i o rezultaima rada na njihovoj zaštiti
• organizovanje predavanja i drugih prigodnih oblika kulturno-obrazovne delatnosti

Pored obavljanja ovih delatnosti, Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda naročito:

• proučava nepokretna kulturna dobra u Beogradu i izrađuje studije, elaborate i projekte s odgovarajućom dokumentacijom radi njihove najcelishodnije zaštite i korišćenja;
• učestvuje u postupku pripremanja prostornih i urbanističkih planova putem dostavljanja raspoloživih podataka i uslova zaštite nepokretnih kulturnih dobara i učestvuje u razmatranju predloga prostornih i urbanističkih planova;
• objavljuje građu o preduzetim radovima na nepokretnim kulturnim
dobrima u Beogradu;
• izrađuje projekte za izvođenje radova na nepokretnim kulturnim dobrima i učestvuje u izvoljenju tih radova;
• ostvaruje uvid u sprovođenje mera zaštite i korišćenja nepokretnih kulturnih dobara i
• obavlja i druge poslove iz domena zaštite nepokretnih kulturnih dobara.

Korisni linkovi

Međunarodna saradnja

2017. Saradnja sa Ambasadom Francuske i Udruženjem za negovanje kulture sećanja „Le souvenir Français na obnovi Spomenika zahvalnosti Francuskoj u Beogradu.

2017. Saradnja sa Turskom agencijom za međunarodni razvoj i saradnju (TIKA) na izvođenju radova na rekonstrukciji i restauraciji Malog stepeništa na Beogradskoj tvrđavi.

2016. Saradnja sa Turskom agencijom za međunarodni razvoj i saradnju (TIKA) na realizaciji Projekta rekonstrukcije, restauracije i prezentacije Česme Mehmed paše Sokolovića na Beogradskoj tvrđavi

2016. Saradnja sa Turskom agencijom za međunarodni razvoj i saradnju (TIKA) na realizaciji Idejnog projekta rekonstrukcije u restauracije Turbeta Damad Ali paše na Beogradskoj tvrđavi.

Saradnja sa Kantonalnim zavodom u Sarajevu, vezano za radove na Bajrakli džamiji u Beogradu
U saradnji sa jedinicom za obnovu Starog mosta u Mostaru; organizovana izložba sa predavanjem u zgradi Skupštini grada Beograda

Saradnja sa Restauratorskim zavodom Hrvatske u u Zagrebu, vezano za problem sanacije i restauracije spomenika Zahvalnosti Francuskoj na Kalemegdanu, vajara Ivana Meštrovića

Saradnja sa Muzejom arhitekture u Ljubljani, u cilju dobijanja dokumentacije za elaborat za proglašenje Crkve Sv. Antuna u Beogradu, arhitekte Plečnika