Pređi na Sadržaj

Arhiva kategorija:Publikacije

„Nasleđe“ broj III

Treći broj časopisa „Nasleđe“ publikovan je 2001. godine.

Nasleđe broj IV

„Nasleđe“ br. IV izašlo je iz štampe 2002. godine.

„Nasleđe“ broj V

Peti broj časopisa „Nasleđe“ izašao je u septembru 2004. godine.

„Nasleđe“ broj VI

Šesti broj naučno-stručnog časopisa „Nasleđe“ izašao je iz štampe pred beogradski Sajam knjiga krajem oktobra 2005. godine.

„Nasleđe“ broj VII

Sedmi broj stručnog časopisa „Nasleđe“, objavljen u oktobru 2006. godine, sa Sahat kulom na naslovnoj strani, nastavlja novi dizajn ustanovljen u prethodnom broju.

„Nasleđe“ broj VIII

Centralna tema osmog broja časopisa „Nasleđe“ je posleratna beogradska arhitektura, njeno definisanje, redefinisanje, valorizacija i novo čitanje.

„Nasleđe“ broj IX

Deveti broj časopisa „Nasleđe“ izašao je iz štampe za Sajam knjiga 2008. godine.

„Nasleđe“ broj X

Jubilarni deseti broj „Nasleđa“ sa zgradom Državne štamparije na naslovnoj strani, autorskim ostvarenjem jednog od najznačajnijih srpskih arhitekata prošlog veka Dragiše Brašovana, izašao je iz štampe 2009. godine.

„Nasleđe“ broj XI

Jedanaesti broj „Nasleđa“ izašao je iz štampe u 2010 godini kada je Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda proslavljao pola veka postojanja.

Ivo Kurtović

Ivo Kurtović
Ime autora: Valentina Brdar
Izdavač
Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Mesto i godina izdanja: Beograd, 2011
Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda objavio je magistarski rad istoričarke umetnosti Valentine Brdar posvećen Ivi Kurtoviću, arhitekti, umetniku i pedagogu, koji je najveći deo svog života i rada vezao za Beograd.Vrednovanje i interpretaciju stavaralačkog opusa Ive Kurtovića, autorka daje kroz tumačenje preplitanja različitih tradicija i pravaca moderne arhitekture, kao i odnosa moderne arhitekture prema kulturnom nasleđu. Poseban doprinos upoznavanju ovog istaknutog stvaraoca autorka daje kroz analitički pristup slikarskom delu, koji dovodi u suštinsku vezu sa njegovom arhitektonskom poetikom.Pored toga što predstavlja stručan rad od velikog značaja za istoriju novije srpske ahritekture, monografija „Ivo Kurtović“ namenjena je svima koji žele da se upoznaju sa veoma bogatim stvaralačkim opusom arhitekte, prema čijim projektima su realizovana brojna beogradska zdanja.