Pređi na Sadržaj

Arhiva kategorija:Publikacije

Beogradska tvrđava

 

Ime autora: Marko Popović
Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda i Republički zavod za zaštitu spomenika kulture
Mesto i godina izdanja: Beograd 1995

Knjiga Beogradska tvrđava predstavlja sažetu istoriju utvrđenja od osnivanja antičkog Singidunuma, preko slovenskog Beograda do uloge Beogradske tvrđave u 19. i 20. veku.Njen viševekovni razvoj sagledan je kroz brojne sačuvane istorijske izvore i rezultate arheoloških istraživanja.

Poseban akcenat je stavljen na proučavanje razvojnih tokova fortifikacija u širim, evropskim, okvirima i to od antičkog utvrđenog logora – kastruma, preko utvrđenja sednjovekovnog grada, do savremene bastione artiljerijske tvrđave.

Knjiga je štampana na srpskom i engleskom jeziku.

Zgrada Ministarstva prosvete

Ime autora: Milojko Gordić
Izdavač: Vukova zadužbina i Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Mesto i godina izdanja: Beograd 1996
Tiraž rasprodat
Knjiga Zgrada Minisatrstva prosveteje monografski prikaz jedne od najstarijih srpskih institucija.Na sedamdesetak strana knjige autor nas upoznaje sa istorijom zgrade, koja je podignuta kao privatna kuća, ali je gotovo uvek služila javnim potrebama – od Konzulata Ruske Carevine, preko Doma srpske ratne siročadi do kancelarije Minisarstva prosvete.Posebna poglavlja posvećena su arhitekturi, unutrašnjem uređenju zgrade i radu Dragutina Inkiostrija na slikanim dekoracijama. Svako poglavlje prate prilozi u vidu planova, svremene i istorijske fotografije i istorijskih dokumenata.

Putevima zaštite spomenika kulture

Ime autora: Jovan Sekulić
Izdavač: Narodna biblioteka Srbije i Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Mesto i godina izdanja: Beograd 2001
Knjiga Putevima zaštite spomenika kulturepredstavlja zbirku objavljenih intervjua i tekstova Jovana Sekulića, osnivača i dugogodišnjeg direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda.Svojim stručnim tekstovima, objavljenim tokom rada na zaštiti spomeničkog nasleđa Beograda u mnogim naučnim publikacijama, ali i u časopisim i dnevnim listovima, posebno u kulturnom dodatku lista „Politika“, Sekulić je doprineo informisanju beogradske javnosti o rezultatima rada Zavoda kao i boljem poznavanju vrednosti spomeničke baštine Beograda.

Osim o zaštiti spomeničke baštine u zemlji, sekulić piše i o zaštiti kulturnih dobara srpskog porekla u inostranstvu, pre svega u Mađarskoj, Grčkoj i Tunisu.

Arhitekt Konstantin A. JovanovićIme autora: Gordana Gordić i Vera Pavlović Lončarski
Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Mesto i godina izdanja: Beograd 2001
Cena: tiraž rasprodat


Katalog i izložba posvećeni jednom od najznačajnijih srpskih arhitekata sa kraja 19. i početka 20. veka, predstavljaju pokušaj sagledavanja projektantskog rada Konstantina Jovanovića u Beogradu.Pored izvedenih objekata, katalogom su predstavljeni i neizvedeni radovi kao i srušeni objekti, što daje potpuniju sliku stvaralačkog opusa ovog arhitekte.

Pored javnih zdanja – Palate Narodne banke, Zadužbine Nikole Spasića, projekta za Narodnu skupštinu, predstavljene su i privatne kuće advokata Marka Stojanovića, Koste Milenkovića, Katarine Jovanović i druge.

Svaki od objekata je pored teksta propraćen planovima i fotografijama.

Ruski arhitekti u Beogradu


Ime autora: Gordana Gordić i Vera Pavlović Lončarski
Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Mesto i godina izdanja: Beograd 2001
Cena: tiraž rasprodat


 

Katalogom i izložbom Ruski arhitekti u Beogradupredstavljena su najznačajnija dela ruskih arhitekata emigranata u Beogradu između dva svetska rata.Zahvaljujući njihovom visokom obrazovanju ruski arhitekti su bili angažovani na izgradnji monumentalnih zdanja za potrebe Dvora i države, što im je donelo atribut „državnih arhitekata“.

Katalogom su predstavljeni radovi Nikole Krasnova, Sergeja Smirnova, Vasilija Baumgartena, Viktora Lukomskog, Grigorija Samojlova, Đorđa Kovaljevskog, Romana Verhovskoja, Vasilija Androsova i Valerija Staševskog.

Preuzmi pdf verziju

Velika škola 1808-1813

Publikacije
Ime autora: Milojko Gordić
Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Mesto i godina izdanja: Beograd 2004
Prema rečima autora ovaj monografski prikaz predstavlja svojevrsni zbir informacija, saznanja i tumačenja o dva objekta Velike škole i njihovim funkcijama kroz duži vremenski period.

Uz likovne i grafičke priloge moguće je približiti vreme Prvog srpskog ustanka, ali i sačuvane objekte sa njihovim urbanim okruženjem.

Poseban akcenat stavljen je na ličnost Ivana Jugovića, idejnog tvorca, osnivača i prvog učitelja Velike škole.

Posebnim poglavljima obrađen je istorijat Velike škole kao prosvetne ustanove, objekti u kojima je bila smeštena, kao i njihovo istorijsko okruženje.

Knjiga je dopunjena registorm ličnosti, mesta, događaja, ustanova i predmeta, kao i bogatom istorijskom fotodokumentacijom.

SPOMENIČKO NASLEĐE STAROG JEZGRA ZEMUNA

autor: Aleksandra Dabižić
godina izdanja: 2006.
SADRŽAJ

1.00 Staro jezgro Zemuna – istorijski razvoj:

1. 10. Početna faza savremenog razvoja Zemuna
1. 20. Postepen rast i oformljavanje Jezgra u drugoj polovini HVIII veka
1. 30. Razvoj Jezgra u toku HIX i na početku HH veka
1. 40. Izgradnja Jezgra u periodu 1918-1966.
1. 50. Stanje zaštite Starog jezgra 1967-2003.
1. 60. Pregled izvora

2.00 Opšte karakteristike arhitektonskog nasleđa Jezgra

3.00 Tipske i stilske odlike arhitektonskih objekata Jezgra

310. Stambene zgrade:
3.11. Prizemnice izdužene osnove sa užom stranom na ulici
3.12. Prizemnice izdužene osnove sa širom stranom na ulici
3.13. Visokoparterne kuće
3.14 Jednospratne stambene i stambeno-poslovne zgrade

3.20. Javni objekti:
3.21. Utvrđenja
3.22. Vojne zgrade
3.23. Upravne zgrade i zgrade javnih ustanova
3.24. Školske zgrade i zgrade prosvetno-kulturne namene
3.25. Zgrade ustanova kulture
3.26. Bolnice
3.27. Privredne zgrade
3.28. Hoteli
3.29. Crkve
3.30. Memorijalni spomenik
3.31. Javni spomenici i skulpture

3.40 Stilska analiza arhitektonskog nasleđa Jezgra

4.00 Gardoš od 1521. do naših dana
4.10. Ambijentalne i arhitektonske vrednosti prostora
4.20. Vizuelne vrednosti prostora
5.00 Začetak i otvaranje prvih šetališta Zemuna:
5.10. Gradski park
5.20. Kej na Dunavu
5.30. Park na Gardošu

6.00 Trgovi u Jezgru

7.00 Katalog arhitektonskih objekata Jezgra

8.00 Istorijski planovi razvoja Jezgra

9.00 Prikazi Jezgra na gravirama

10.00 Stari bunari i urbani mobilijar

11.00Grafički prilozi:
11.10 Plan Beograda- položaj Jezgra
11.20 Karta prostornih potcelina i blokova
11.30 Karta spomenika kulture
11.40 Karta valorizacije prostora
11.50 Karta valorizacije objekata
12.00 Jezgro, danas

Palata Saveznog izvršnog veća u Novom Beogradu

Ime autora: Biljana Mišić
Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Mesto i godina izdanja: Beograd, 2011.
Monografija „Palata Saveznog izvršnog veća u Novom Beogradu” autora istoričara umetnosti Biljane Mišić, stručnog saradnika Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, posvećena je jednom od najreprezentativnijih ostvarenja posleratne arhitekture Beograda i Jugoslavije. Objekat je predstavljen na sveobuhvatan način, od najranije prošlosti prostora na kojem je podignut, hronologije izgradnje od 1948. do 1961. godine i društvenih okolnosti u kojima je nastajao, preko analize njegovih arhitektonskih i urbanističkih karakteristika, do prikaza enterijera i zbirke umetničkih dela koja se u njemu nalaze. Monografija „Palata Saveznog izvršnog veća u Novom Beogradu“ predstavlja izuzetan doprinos proučavanju posleratne arhitekture Srbije i Beograda, potom složenih istorijskih, društveno-političkih i umetničkih pojava u novijoj istoriji.

„Nasleđe“ broj I

Prvi broj časopisa „Nasleđe“ izašao je 1997. godine, predvođen urednikom arhitektom Zoranom Jakovljevićem, autorom vizuelnog identiteta časopisa i autorom idejnog rešenja naslovne strane, sa crtežom zgrade pre i posle restauracije.

„Nasleđe broj“ II

Drugi broj „Nasleđa“ izašao je nakon NATO bombardovanja, tako da je u njemu, pored stalnih rubrika objavljen i tekst o arhitekonskim objektima Beograda koji su tokom bombardovanja srušeni ili teško oštećeni.