Pređi na Sadržaj

Arhiva kategorija:Publikacije

Zemunsko groblje


Autor: Miodrag A. Dabižić
Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Mesto i godina izdanja: Beograd, 2015.


Kao dugogodišnji osvedočeni istraživač Zemuna, njegove istorije i nasleđa, materijalnih spomenika i društveno-kulturnog života, Miodrag A. Dabižić je u svojoj detaljno obrađenoj studiji o Zemunskom groblju na najstarijem delu grada – Gardošu dao novi, ogroman doprinos saznanjima o nekadašnjim ži­teljima ovog multietničkog grada, na primerima sa­čuvanih nadgrobnika na parcelama pravoslavnog, ka­toličkog i jevrejskog groblja.

Studija Miodraga A. Dabižića je rezultat dugogo­dišnjeg predanog autorovog rada kako na terenu, tako i u domaćim i stranim arhivama i bibliotekama, ali i zahvaljujući korišćenju usmenih kazivanja sta­rijih žitelja čija su svedočenja često jedini izvori saznanja o pojedinim građanima ili događajima. Ta vrsta oralne istorije, zajedno sa akribično unetim podacima iz već objavljene građe, utkana je u ovu stu­diju i čini je stoga izuzetno značajnom i jedinstve­nom. Pored toga veliki broj reprodukcija sadašnjeg stanja i dokumentarnog materijala iz ranijih perioda u velikoj meri obogaćuju knjigu i čine je kompleksnom i kompletnom.

Iz recenzije dr Irine Subotić

 

 

 

„Nasleđe“ broj XVI

Na naslovnoj strani šesnaestog broja časopisa Nasleđe, koji je izašao iz štampe u novembru 2015. godine, je portal zgrade u Vlajkovićevoj broj 4. Rad o Ulaznim portalima i holovima stambenih zgrada u Beogradu (1918–1941) govori o ekspanziji izgradnje stambene arhitekture međuratnog Beograda. Osim naročite pažnje koju su arhitekti posvećivali tretiranju pročelja, veliki značaj je pridavan i rešavanju ulaznih portala i holova, koji su pružali informaciju o kvalitetu stanovanja u zgradi. Na osnovu istraživanja izvedena je određena klasifikacija portala i ulaznih holova. U članku Bara Venecija i Savamala: železnica i grad su analizirani planovi i projekti za razvoj železničke mreže u Beogradu, izrađeni u periodu između dva svetska rata, kao i ponašanje ključnih aktera koji su bili nadležni za njihovu realizaciju. Prikazan je proces formiranja beogradskog železničkog čvora i njegov uticaj na priobalje Beograda, a posebno na prostor Bare Venecije i Savamale, danas nazivan i Beograd na vodi. Novi broj donosi i rad o zdanju Srpske akademije nauka i umetnosti, jednom od najreprezentativnijih objekata izvedenih u duhu secesije i francuskog dekorativizma beogradske arhitekture. U radu Program za vođenje foto-dokumentacije nepokretnih kulturnih dobara je predstavljena aplikacija za evidentiranje i sistematizaciju digitalne fotodokumentacije Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda.

Journal Heritage XVI

SADRŽAJ

SPOMENIČKO NASLEĐE
ZLATA VUKSANOVIĆ MACURA, Bara Venecija i Savamala: železnica i grad
MARINA PAVLOVIĆ, Devet decenija zdanja Srpske akademije nauka i umetnosti
VLADANA PUTNIK, Ulazni portali i holovi stambenih zgrada u Beogradu (1918–1941)
MARKO STOJANOVIĆ, Antituberkulozni dispanzer u Mladenovcu arhitekte Milorada Pantovića

ISTRAŽIVANjA
IRENA KOLAJ RISTANOVIĆ, Iz zaostavštine kapetana Jovana Veljkovića (1798–1874) Povodom dve stotine godina od osnivanja Knjaževske kancelarije
MILICA MAĐANOVIĆ, Prilog proučavanju beogradskog opusa Nikolaja Petroviča Krasnova (1922–1939)

KONZERVATORSKI PRISTUP
SNEŽANA NEGOVANOVIĆ I BRANISLAV TOMIĆ, Program za vođenje foto-dokumentacije nepokretnih kulturnih dobara
SVETLANA PEROVIĆ IVOVIĆ, Zaštita arhitektonskih arhivskih dokumenata

IZGUBLjENA BAŠTINA
NADA ŽIVKOVIĆ, Stara varoška kuća u Obrenovcu

GRAĐA
NENAD LUKIĆ, Parna pivara „Ignjat Bajloni i sinovi“ 1888–1946.
ANA SIBINOVIĆ, Kuća porodice Radosavljević sa pomoćnim objektima u Mladenovcu
OLGA LATINČIĆ, Prilozi biografijama ruskih arhitekata-graditelja Beograda

PRIKAZI
SAŠA MIHAJLOV, Prikaz izložbe: Memorijali Prvog svetskog rata na teritoriji Beograda
NENAD LAJBENŠPERGER, Prikaz V konferencije i zbornika radova: Javni spomenici i spomen-obeležja kolektivno pamćenje i/ili zaborav
TIJANA BORIĆ, Prikaz knjige: Umetnička topografija Novog Sada, Matica srpska, Novi Sad, 2014.
MIODRAG FERENČAK, Konkurs za Beograd i San o gradu

ARHITEKTURA I URBANIZAM POSLE DRUGOG SVETSKOG RATA zaštita kao proces ili model


Urednik:Nada Živković
Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Mesto i godina izdanja: Beograd, 2015


Šesta u nizu konferencija o kulturnom nasleđu pod nazivom Arhitektura i urbanizam posle Drugog svetskog rata – zaštita kao proces ili model, održana je 12.11.2015.godine u prostorijama  Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda.

Cilj Konferencije je  da se sagledaju i preispitaju dosadašnji stručni stavovi o značaju očuvanja posleratne arhitekture i urbanizma. Cilj je, takođe, i formiranje  čvrstog referentnog okvira za definisanje nove politike zaštite i revalorizaciju materijalnog kulturnog nasleđa  zasnovanog na vremenskoj distanci, kulturno-istorijskoj i socio-antropološkoj analizi, dokumentovanosti i kriterijumima koji se tiču arhitektonskog i urbanističkog kvaliteta, idejne i tehničke inovativnosti i samosvojnosti dela.

Radovi su podeljeni na četiri tematske oblasti :

–          arhitektura i urbanizam kao svedoci vremena
–          Novi Beograd – od ideje do ostvarenja
–          očuvanje i zaštita posleratnog graditeljstva – stav ili interes
–          prezentacija posleratne arhitekture

Na Konferenciji je predstavljen i Zbornik radova koji prati  njen koncept  i predstavlja radove prema zadatim tematskim oblastima.

preuzmi PDF izdanje

Nasleđe broj XVI

Javni spomenici i spomen obeležja kolektivno pamćenje i /ili zaborav


Urednik: Nada Živković
Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Mesto i godina izdanja: Beograd, 2014


Izborom teme za petu konferenciju Javni spomenici i spomen obeležja kolektivno pamćenje i /ili zaborav, koja je održana 07.11.2014.godine, Zavod se, pored drugih, mnogobrojnih aktivnosti, pridružio obeležavanju stogodišnjice od početka Prvog svetskog rata sa ciljem da se iz različitih uglova sagleda fenomen materijalizovanja i očuvanja memorije, kako u kontekstu vremena nastajanja tako i njegove projekcije i implikacije na vreme sadašnje i buduće.
Prepoznavanje i očuvanje autentične materijalne i nematerijalne poruke spomenika i spomen obeležja je profesionalna obaveza svih koji se na različite načine bave njima i preduslov za  kvalitetan opstanak.

Radovi na Konferenciji su podeljeni u  četiri tematske oblasti:
1. Javni spomenici i spomen obeležja – značenje i estetičnost
2. Javni spomenici i spomen obeležja posvećeni Prvom svetskom ratu
3. Javni spomenici i spomen obeležja u kontekstu vremena i mesta
4. Očuvanje i održavanje javnih spomenika i spomen obeležja

Na Konferenciji je predstavljen i Zbornik radova Javni spomenici i spomen obeležja kolektivno pamćenje i /ili zaborav.

Zbornik prati koncept Konferencije i predstavlja radove prema zadatim tematskim oblastima.

preuzmi PDF izdanje

„Nasleđe“ broj XV

Petnaesti broj časopisa Nasleđe izašao je iz štampe novembra 2014. godine. Na naslovnoj strani je zgrada poznata kao Bogoslovija odnosno Internat za studente Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu, ostvarenje arhitekte Aleksandra Deroka. Redakcija časopisa je od ovog broja uvela novu rubriku pod nazivom Građa, a u ostalim ustaljenim rubrikama  autori se bave različitim temama iz oblasti bogatog kulturnog nasleđa našeg grada. U ovom broju predstavljen je projekat sanacije i rekonstrukcije Crkvenog konaka u Topčideru, zatim nam je približen jedan od najprepoznatljivijih memorijskih gradskih simbola Fontana Ribar (Borba). Rad pod nazivom Vajfert nije Vajfert rasvetljava identitet bronzane figure muškarca iz hola Narodne Banke Srbije za koju se smatralo da predstavlja Đorđa Vajferta, najpoznatijeg guvernera srpske i jugoslovenske centralne banke. U rubrici prikazi prdstavljna je monografska studija pod nazivom Rajko M. Tatić 1900–1979, autorke Saše Mihajlov, zatim knjiga Život na ivici: Stanovanje sirotinje u Beogradu 1919-1941,autorke Zlate Vuksanović Macure, i monografija o ambasadi Francuske u Beogradu.

Journal Heritage XV

SADRŽAJ

SPOMENIČKO NASLEĐE
NADA ŽIVKOVIĆ I IVANA FILIPOVIĆ, Crkveni konak u Topčideru
NENAD LUKIĆ, Beogradske ručne pivare u XIX veku
IGOR BOROZAN, Obnova antike i arhajski modernizam: Fontana Ribar (Borba) Simeona Roksandića
MILICA MAĐANOVIĆ, Arhitektura pratećih građevina Dvorskog kompleksa
MILAN PROSEN, Palata Privilegovane agrarne banke u Beogradu
KSENIJA ĆIRIĆ, Internat studenata Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu
BOJANA IBRAJTER GAZIBARA, Prilog proučavanju Doma štampe u Beogradu
GORAN ANĐELKOVIĆ, Zgrada u Pariskoj 14

ISTRAŽIVANjA
ZLATA VUKSANOVIĆ MACURA, SINGIDUNUM NOVISSIMA: novo čitanje poznatog konkursnog rada
JELENA JOVANOVIĆ, Prilog proučavanju Topčidera
DUŠICA ŽIVANOVIĆ, Analiza geometrijskih pravila na primeru kuće u Njegoševoj 11
DRAGANA MECANOV, Prilog proučavanju graditeljskog opusa Biroa za studije u Beogradu
SAŠA ILIĆ I SONjA JERKOVIĆ, Vajfert nije Vajfert – identitet skulpture Anibala de Lota

IZGUBLjENA BAŠTINA
VLADANA PUTNIK, Katedrala Beogradske nadbiskupije: od inicijative do nerealizovanog projekta

GRAĐA
OLGA LATINČIĆ, Vladimir Ivanovič Bilinski, arhitekt – inženjer:
prilozi za biografiju / iz arhivske građe Istorijskog arhiva Beograda

PRIKAZI
MILAN PROSEN, Prikaz monografije: Ambassade De France A Belgrade / Ambasada Francuske u Beogradu
ALEKSANDRA ILIJEVSKI, Prikaz knjige: Saša Mihajlov, Rajko M. Tatić 1900–1979
SAŠA MIHAJLOV, Prikaz izložbe: Skriveno blago Doma Jevrema Grujića
KATARINA MITROVIĆ, Prikaz izložbe i monografske studije: Danijela Vanušić, Konstantin A. Jovanović. Arhitekta velikog formata
KSENIJA ĆIRIĆ, O projektu Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda BeoKul GradskaTura
NAĐA KURTOVIĆ FOLIĆ, Prikaz knjige: Z. V. Macura, Život na ivici: stanovanje sirotinje u Beogradu 1919–1941

 

Memorijali Prvog svetskog rata na teritoriji Beograda

Ime autora: Aleksandar Božović
Izdavač:
Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Mesto i godina izdanja: Beograd, 2014
Publikacije Memorijali Prvog svetskog rata na teritoriji Beograda je štampana u okviru obeležavanja stogodišnjice Prvog svetskog rata, pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije. Predmet publikacije je sintetskog karaktera, sa namerom da se u okviru obeležavanja sećanja na 100 godina od početka Prvog svetskog rata, prezentuju memorijalni spomenici u rasponu od monumentalnih ostvarenja pa sve do jednostavnih formi podizanih u rubnim delovima grada. Struktuirana je kroz njihovu tipologiju i hronologiju sa namerom da ukaže na najreprezentativnija i najkarakterističnija memorijalna ostvarenja kroz raznolikost i pluralitet njihovih formi. Kroz rad je takođe analiziran idejni i simbolički značaj pojedinačnih memorijala, kao i njihov ikonografski sadržaj i funkcija.

katalozi 2013


Naslov: Dom Jovana Cvijića


Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Za izdavača: Nela Mićović, direktor
Autor teksta: Irena Sretenović
Lektura: Anđelka Kovačević
Prevod: Marina Adamović Kulenović
Grafički dizajn: Luka Prokić
Fotografija: Snežana Negovanović Fotodokumentacija Zavoda za zaštitu
spomenika kulture grada Beograda
Tiraž: 1000 primeraka
Štampa: Grafostil, Kragujevac

preuzmi PDF izdanje


Naslov: Kuća porodice Veljković


Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Za izdavača: Nela Mićović, direktor
Autor teksta: Ivana Vesković
Lektura: Anđelka Kovačević
Prevod: Marina Adamović Kulenović
Grafički dizajn: Luka Prokić
Fotografija: Snežana Negovanović
Fotodokumentacija Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Tiraž: 1000 primeraka
Štampa: Grafostil, Kragujevac

preuzmi PDF izdanje


Naslov: Kuća pukovnika Elezovića


Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Za izdavača: Nela Mićović, direktor
Autor teksta: Ksenija Ćirić
Lektura: Anđelka Kovačević
Prevod: Marina Adamović Kulenović
Grafički dizajn: Luka Prokić
Fotografija: Snežana Negovanović
Fotodokumentacija Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Tiraž: 1000 primeraka
Štampa: Grafostil, Kragujevac

preuzmi PDF izdanje


Naslov: Novi arheološki lokaliteti na teritoriji Singidunuma


Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Za izdavača: Nela Mićović, direktor
Autor teksta: Nela Mićović
Lektura: Anđelka Kovačević
Prevod: Marina Adamović Kulenović
Grafički dizajn: Luka Prokić
Fotografija: Snežana Negovanović
Fotodokumentacija Zavoda za zaštitu
spomenika kulture grada Beograda
Tiraž: 1000 primeraka
Štampa: Grafostil, Kragujevac

preuzmi PDF izdanje


Naslov: Rančićeva kuća


Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Za izdavača: Nela Mićović, direktor
Autor teksta: Nada Živković
Lektura: Anđelka Kovačević
Prevod: Marina Adamović Kulenović
Grafički dizajn: Luka Prokić
Fotografija: Snežana Negovanović
Fotodokumentacija Zavoda za zaštitu
spomenika kulture grada Beograda
Tiraž: 1000 primeraka
Štampa: Grafostil, Kragujevac

preuzmi PDF izdanje


Naslov: Rodna kuća vojvode Stepe Stepanovića


Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Za izdavača: Nela Mićović, direktor
Autor teksta: Ana Sibinović
Lektura: Anđelka Kovačević
Prevod: Marina Adamović Kulenović
Grafički dizajn: Luka Prokić
Fotografija: Snežana Negovanović
Fotodokumentacija Zavoda za zaštitu
spomenika kulture grada Beograda
Tiraž: 1000 primeraka
Štampa: Grafostil, Kragujevac

preuzmi PDF izdanje


Naslov: Sinagoga Sukat Šalom


Sinagoga Sukat ŠalomIzdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Za izdavača: Nela Mićović, direktor
Autor teksta: Aleksandar Božović
Lektura: Anđelka Kovačević
Prevod: Marina Adamović Kulenović
Grafički dizajn: Luka Prokić
Fotografija: Snežana Negovanović
Fotodokumentacija Zavoda za zaštitu
spomenika kulture grada Beograda
Tiraž: 1000 primeraka
Štampa: Grafostil, Kragujevac

preuzmi PDF izdanje


Naslov: Zemunska tvrđava


Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Za izdavača: Nela Mićović, direktor
Autor teksta: Aleksandra Dabižić
Lektura: Anđelka Kovačević
Prevod: Marina Adamović Kulenović
Grafički dizajn: Luka Prokić
Fotografija: Snežana Negovanović
Fotodokumentacija Zavoda za zaštitu
spomenika kulture grada Beograda
Tiraž: 1000 primeraka
Štampa: Grafostil, Kragujevac

preuzmi PDF izdanje


Naslov: Zgrada Novog dvora


Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Za izdavača: Nela Mićović, direktor
Autor teksta: Saša Mihajlov
Lektura: Anđelka Kovačević
Prevod: Marina Adamović Kulenović
Grafički dizajn: Luka Prokić
Fotografija: Snežana Negovanović
Fotodokumentacija Zavoda za zaštitu
spomenika kulture grada Beograda
Tiraž: 1000 primeraka
Štampa: Grafostil, Kragujevac

preuzmi PDF izdanje


Naslov: Zgrada Starog Dvora


Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Za izdavača: Nela Mićović, direktor
Autor teksta: Biljana Mišić
Lektura: Anđelka Kovačević
Prevod: Marina Adamović Kulenović
Grafički dizajn: Luka Prokić
Fotografija: Snežana Negovanović
Fotodokumentacija Zavoda za zaštitu
spomenika kulture grada Beograda
Tiraž: 1000 primeraka
Štampa: Grafostil, Kragujevac

preuzmi PDF izdanje

„Nasleđe“ broj XIV

Četrnaesti broj „Nasleđa“ izašao je iz štampe decembra 2013. godine. Na naslovnoj strani je zgrada Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda odnosno „Zgrada nad jugozapadnim bedemom beogradskog Gornjeg grada“ o kojoj se u ovom broju prvi put publikuje studija. U ustaljenim rubrikama časopisa rasvetljavaju se brojne teme graditeljske prošlosti Beograda: Vidin kapija i Kompleks Zindan kapije, prvo vazdušno pristanište u Beogradu – Stari aerodrom, sokolski domovi i stadioni, gradski park u Zemunu, kuća Jovana Ilkića… Istraživačima je približen beogradski opus stvaralaštva arhitekte Nikolaja Vasiljeva i rasvetljen deo biografije arhitekte Viktora Lukomskog. U rubrici izgubljena baština otrgnuta su od zaborava dva nestala spomenika kulture. Dati su prikazi izložbe „Vrata Beograda“ i knjige „Priča o Beogradu”.

 

Journal Heritage XIV

Cena: 1200 dinara
SADRŽAJ

SPOMENIČKO NASLEĐE
MARKO POPOVIĆ, Beogradska Vidin kapija
MARINA PAVLOVIĆ, Kompleks Zindan kapije
VERA PAVLOVIĆ LONČARSKI, MARINA NEŠKOVIĆ, Zgrada nad jugozapadnim bedemom beogradskog Gornjeg grada
VLADANA PUTNIK, Sokolski domovi i stadioni u Beogradu
ALEKSANDAR BOŽOVIĆ, Kuća arhitekte Jovana Ilkića u Beogradu
BILjANA MIŠIĆ, Hangar Starog aerodroma – svedočanstvo prvog vazdušnog pristaništa u Beogradu
ALEKSANDAR JAHONTOV, MILAN PROSEN, Stvaralaštvo arhitekte Nikolaja Vasiljeviča Vasiljeva i njegov beogradski opus (maj 1921 – februar 1923)
OLGA LATINČIĆ, JOVANKA VESELINOVIĆ, Kapije beogradskih kuća

ISTRAŽIVANjA
MIODRAG A. DABIŽIĆ, Prilog prošlosti Gradskog parka u Zemunu od sedamdesetih godina XIX veka do 1914. godine
ZLATA VUKSANOVIĆ MACURA, Emil Hope i Oto Šental: malo poznat projekat za Terazijsku terasu
JELENA JOVANOVIĆ, Viktor Viktorovič Lukomski – prilog za biografiju

KONZERVATORSKI PRISTUP
SVETLANA DIMITRIJEVIĆ MARKOVIĆ, Lokalna zajednica u funkciji očuvanja nasleđa – istraživanje Gospodar Jovanove ulice
RADE MRLjEŠ, Rekonstitucija bloka između ulica Višnjićeve, Zmaja od Noćaja, Kralja Petra i Gospodar Jovanove

IZGUBLjENA BAŠTINA
ANA SIBINOVIĆ, Stara porodična kuća Aćimovića u Progaru
ALEKSANDRA ILIJEVSKI, Prilog proučavanju arhitekture i ideologije Mosta viteškog kralja Aleksandra Prvog Ujedinitelja u Beogradu

PRIKAZI
IRINA SUBOTIĆ, Prikaz: Vrata Beograda, Dokumentarna izložba Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
SVETLANA DIMITRIJEVIĆ MARKOVIĆ, Prikaz knjige: Ksenija Ćirić, Priče o Beogradu
MILICA GROZDANIĆ, Prikaz konferencije: Industrijsko nasleđe – problemi i mogućnosti integrativne zaštite, prezentacije i revitalizacije

uputstvo za autore

 

 

Rajko M. Tatić 1900-1979

Ime autora: Saša Mihajlov
Izdavač:
Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Mesto i godina izdanja: Beograd, 2013
Monografija „Rajko M. Tatić 1900-1979“ autora istoričara umetnosti Saše Mihajlov, stručnog saradnika Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, posvećena je jednom od najplodnijih neimara prethodnog veka, čiji stvaralački opus obuhvata preko stotinu projekata, od kojih je više od polovine izvedeno. Bogat arhitektonski opus, svestranog i kreativnog graditelja, izuzetne kulture i velikog znanja, nastajao je punih pet decenija u različitim društvenim, političkim, socijalnim i kulturnim okolnostima. Stručnost i sposobnost da pronikne svu heterogenost stilova u domaćem graditeljstvu međuratnog perioda upotpunio je ovladavanjem zanatskim veštinama, dok su poznavanje građevinskih materijala i njihova primena u građevinarstvu predstavljali neimarovu profesionalnu preokupaciju posle Drugog svetskog rata. Graditeljskim delima, inovacijama i čistom i snažnom idejom kako da arhitektura najbolje služi čoveku, Rajko Tatić je zauzeo svoje mesto u istoriji srpske arhitekture.