Pređi na Sadržaj

Arhiva kategorija:Istraživanje

Velika škola 1808-1813

Publikacije
Ime autora: Milojko Gordić
Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Mesto i godina izdanja: Beograd 2004
Prema rečima autora ovaj monografski prikaz predstavlja svojevrsni zbir informacija, saznanja i tumačenja o dva objekta Velike škole i njihovim funkcijama kroz duži vremenski period.

Uz likovne i grafičke priloge moguće je približiti vreme Prvog srpskog ustanka, ali i sačuvane objekte sa njihovim urbanim okruženjem.

Poseban akcenat stavljen je na ličnost Ivana Jugovića, idejnog tvorca, osnivača i prvog učitelja Velike škole.

Posebnim poglavljima obrađen je istorijat Velike škole kao prosvetne ustanove, objekti u kojima je bila smeštena, kao i njihovo istorijsko okruženje.

Knjiga je dopunjena registorm ličnosti, mesta, događaja, ustanova i predmeta, kao i bogatom istorijskom fotodokumentacijom.

SPOMENIČKO NASLEĐE STAROG JEZGRA ZEMUNA

autor: Aleksandra Dabižić
godina izdanja: 2006.
SADRŽAJ

1.00 Staro jezgro Zemuna – istorijski razvoj:

1. 10. Početna faza savremenog razvoja Zemuna
1. 20. Postepen rast i oformljavanje Jezgra u drugoj polovini HVIII veka
1. 30. Razvoj Jezgra u toku HIX i na početku HH veka
1. 40. Izgradnja Jezgra u periodu 1918-1966.
1. 50. Stanje zaštite Starog jezgra 1967-2003.
1. 60. Pregled izvora

2.00 Opšte karakteristike arhitektonskog nasleđa Jezgra

3.00 Tipske i stilske odlike arhitektonskih objekata Jezgra

310. Stambene zgrade:
3.11. Prizemnice izdužene osnove sa užom stranom na ulici
3.12. Prizemnice izdužene osnove sa širom stranom na ulici
3.13. Visokoparterne kuće
3.14 Jednospratne stambene i stambeno-poslovne zgrade

3.20. Javni objekti:
3.21. Utvrđenja
3.22. Vojne zgrade
3.23. Upravne zgrade i zgrade javnih ustanova
3.24. Školske zgrade i zgrade prosvetno-kulturne namene
3.25. Zgrade ustanova kulture
3.26. Bolnice
3.27. Privredne zgrade
3.28. Hoteli
3.29. Crkve
3.30. Memorijalni spomenik
3.31. Javni spomenici i skulpture

3.40 Stilska analiza arhitektonskog nasleđa Jezgra

4.00 Gardoš od 1521. do naših dana
4.10. Ambijentalne i arhitektonske vrednosti prostora
4.20. Vizuelne vrednosti prostora
5.00 Začetak i otvaranje prvih šetališta Zemuna:
5.10. Gradski park
5.20. Kej na Dunavu
5.30. Park na Gardošu

6.00 Trgovi u Jezgru

7.00 Katalog arhitektonskih objekata Jezgra

8.00 Istorijski planovi razvoja Jezgra

9.00 Prikazi Jezgra na gravirama

10.00 Stari bunari i urbani mobilijar

11.00Grafički prilozi:
11.10 Plan Beograda- položaj Jezgra
11.20 Karta prostornih potcelina i blokova
11.30 Karta spomenika kulture
11.40 Karta valorizacije prostora
11.50 Karta valorizacije objekata
12.00 Jezgro, danas

Palata Saveznog izvršnog veća u Novom Beogradu

Ime autora: Biljana Mišić
Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Mesto i godina izdanja: Beograd, 2011.
Monografija „Palata Saveznog izvršnog veća u Novom Beogradu” autora istoričara umetnosti Biljane Mišić, stručnog saradnika Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, posvećena je jednom od najreprezentativnijih ostvarenja posleratne arhitekture Beograda i Jugoslavije. Objekat je predstavljen na sveobuhvatan način, od najranije prošlosti prostora na kojem je podignut, hronologije izgradnje od 1948. do 1961. godine i društvenih okolnosti u kojima je nastajao, preko analize njegovih arhitektonskih i urbanističkih karakteristika, do prikaza enterijera i zbirke umetničkih dela koja se u njemu nalaze. Monografija „Palata Saveznog izvršnog veća u Novom Beogradu“ predstavlja izuzetan doprinos proučavanju posleratne arhitekture Srbije i Beograda, potom složenih istorijskih, društveno-političkih i umetničkih pojava u novijoj istoriji.

Ivo Kurtović

Ivo Kurtović
Ime autora: Valentina Brdar
Izdavač
Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Mesto i godina izdanja: Beograd, 2011
Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda objavio je magistarski rad istoričarke umetnosti Valentine Brdar posvećen Ivi Kurtoviću, arhitekti, umetniku i pedagogu, koji je najveći deo svog života i rada vezao za Beograd.Vrednovanje i interpretaciju stavaralačkog opusa Ive Kurtovića, autorka daje kroz tumačenje preplitanja različitih tradicija i pravaca moderne arhitekture, kao i odnosa moderne arhitekture prema kulturnom nasleđu. Poseban doprinos upoznavanju ovog istaknutog stvaraoca autorka daje kroz analitički pristup slikarskom delu, koji dovodi u suštinsku vezu sa njegovom arhitektonskom poetikom.Pored toga što predstavlja stručan rad od velikog značaja za istoriju novije srpske ahritekture, monografija „Ivo Kurtović“ namenjena je svima koji žele da se upoznaju sa veoma bogatim stvaralačkim opusom arhitekte, prema čijim projektima su realizovana brojna beogradska zdanja.