Skip to Content

Category Archives: katalog_KD

Stara škola u Boždarevcu

Zgrada Stare škole u Boždarevcu predstavlja jedan od redje sačuvanih objekata ove namene na širem području Beograda.

Stara mehana u Barajevu

Stara mehana u Barajevu predstavlja zametak barajevske čaršije Bagrdan, nukleus oko koga se formira, tokom XIX veka, značajan trgovačko-poslovni centar sela Barajeva.

Osnovna škola u Vraniću

Zgrada je podignuta početkom XX veka blizu mesta na kojem je bila zgrada starije osnovne škole iz 1848. godine.

Nadgrobni spomenik Milisava Čamdžije

Nadgrobni spomenik Milisava Čamdžije (umro 1815. godine) nalazi se na imanju Branislava Ivankovića u Velikom Borku.

Kuća porodice Stevanović u Šiljakovcu

Kuća je podignuta sredinom XIX veka. Pravougaone je osnove. Temelji su od lomljenog kamena. Bondručne je konstrukcije, četvorovodnog krova pokrivenog ćeramidom.

Kuća porodice Jeftić u Šiljakovcu

Podignuta je izmedju 1830. i 1840. godine kao tipičan reprezentativni objekat porodične zadruge. Pripada tipu višedelne šumadijske čatmare.