Sa početkom nove školske 2015/2016 godine započet i novi ciklus predavanja i održana radionica pod nazivom „Nasledje za decu“ u OŠ „Isidora Sekulić“.