Skip to Content

Category Archives: Arhiva

Sokolski dom u Obrenovcu

Vojvode Micka 228

Sokolski dom u Obrenovcu je podignut kao Spomen dom palim ratnicima 1912-1918, prema projektu arhitekte Momira Korunovića iz 1929.

U ovom višenamenskom objektu, pored sokolskog društva, bila su smeštena obrenovačka prosvetna društva i škole.

Pored kompozicione razudjenosti arhitektonskih masa karakterisitičan detalj predstavljaju dve stepenišne kule na glavnom pročelju i uobičajeni simboli sokolskog pokreta, koji uz primenu prozora u vidu bifora i trifora daju romantičarski prizvuk eksterijeru gradjevine.

Monumentalnost prisutna pre u koncepciji nego u dimenzijama zgrade svrstavaju je medju značajnija ostvarenja arhitekte Korunovića.

Kuća Alekse Petrovića

Slatina

Pored Seoskog puta koji vodi prema Donjem kraju podignuta je 1856. Kuća Alekse Petrovića u Slatini.

Kuća predstavlja jedan od najvrednijih primera tipa tzv. novije seoske kuće, koncipirane i gradjene na mešavini tradicija i novih uslova varoškog života.

Tradicionalni uticaj odrazio se na prostornu koncepciju kuće dok je varoški uticaj prisutan u spoljašnjem izgledu kuće, koji karakterišu visoki sokl od lomljenog kamena i bondručna konstrukcija sa ispunom od čatme.

Glavnu fasadu oživljava doksat sa pseudo moravskim lucima, dok se na bočnoj nalazi drveno stepenište na sporednom ulazu.

Osim arhitektonskih vrednosti kuća nosi značenje svedočanstva društvenih dešavanja i promena svoga vremena.

Stara kuća Ilije Sirkovića

Drlupa

Kuća Ilije Sirkovića, podignuta je na bregu u zaseoku Drlupa za jednu od najstarijih porodica iz ovog kraja.

Na osnovu konstruktivnog sklopa bondruka i krova pretpostavlja se da objekat datira iz druge polovine 18. veka, što ga svrstava medju najstarije sačuvane objekate narodnog graditeljstva stambene namene na beogradskom području.

Po svojim arhitektonskim karakteristikama pripada tipu jednodelne šumadijske kuće, iz koje su nastale razvijenije forme seoskih kuća.

Primena prirodnih materijala, drveta, kamena i zemlje, gotovo idealni proporcijski odnos izmedju tela i krova kuće, kao i hromatski sklad svetlih zodova i tamnih otvora daju poseban estetski kvalitet ovom objektu.

Obrenovačka čaršija

Obrenovac

 

Kao zametak današnje varoši, Obrenovačka čaršija formirala se tokom 19. veka na raskršću glavnog puta od Beograda ka Šapcu i Valjevu.

U sistemu gradnje Čaršije objedinjene su stambena i poslovna namena, na šta ukazuju brojne trgovačke i zanatske radnje, kafane i administrativno-poslovne zgrade.

Sadržinom, namenom i arhitektonskom obradom postojećih objekata Obrenovačka čaršija reprezentuje karakterističan ambijent srpske palanke 19. veka, dok je prisustvo antologijskih primera narodnog graditeljstva čini jedinstvenom na prostoru Srbije.

STARA MEHANA U KUMODRAŽU

Vojvode Stepe 522, Beograd

Stara mehana u Kumodražu pripada grupi namenski gradjenih tipskih objekata iz sredine 19. veka.

Smeštena je u centru sela, na prostoru nepravilnog oblika koji sadrži objekte javne namene. Osobenost spoljašnjeg izgleda zgrade predstavljao je arkadni trem koji se proteže celom dužinom glavne fasade, a koji je danas zamenjen arhitravnim tremom.

Stara mehana predstavlja materijalni izraz istorijskog razvoja i svedočanstvo graditeljskih mogućnosti, i utilitarnih i estetskih merila sredine koja je dala najjači impuls prosperitetu naselja.

Konzervatorsko- restauratorski projekti

(2004)

Beogradska tvrdjava

Javni spomenici i znamenita mesta

Gradska arhitektura

(2005)

Beogradska tvrdjava

Sakralna arhitektura

Objekti narodnog graditeljstva

Gradska arhitektura

(2006)

Gradska arhitektura

Beogradska tvrdjava

(2007)
Gradska arhitektura

Sakralna arhitektura

Objekti narodnog graditeljstva

(2008)

Beogradska tvrdjava

Gradska arhitektura

Ostali konzervatorsko-restauratorski projekti

Sakralna arhitektura

Istraživanja

(2004)

 •  Istraživanje fonda Opštine grada Beograda u Arhivu grada Beograda i posebnih fondova Arhiva Srbije i Arhiva Srbije i Crne Gore

Sistematsko istraživanje

 • Zaštitna arheološka iskopavanja Okretnice u Rajićevoj ulici
 • Arheološka i arhitektonska istraživanja kompleksa Sahat kapije

(2005)

 • Preliminarna sondažna arheološka iskopavanja

1. Arheološki lokalitet Plavinački Potok, naselje Ritopek, Opština Grocka
2. Arheološki lokalitet Ravnice-naselje Leskovac, opština Lazarevac
3. Arheološki lokalitet Crkvine – naselje Stubline, opština Obrenovac

 • Sistematska arheološka iskopavanja i arhitektonska istraživanja

1. Beogradska tvrdjava – Sektor Jugoistočnog bedema Gornjeg grada izmedju Sahat kapije i „Proloma“
2. Manastir Kastaljan – završna arheološka istraživanja

 • Sistematska istraživanja fondova

Istraživanje fonda Opštine grada Beograda u Arhivu grada Beograda i posebnih fondova Arhiva Srbije i Arhiva Jugoslavije

(2006)

 • Arheološka iskopavanja na prostoru bloka izmedju ulica Tadeuša Košćuška, Cincar Janka, Cara Uroša i Uzun Mirkove
 • Zaštitna  arheološka iskopavanja u Cincar Jankovoj  ulici

(2008)

 • Lokalitet  STARI MANASTIR RAKOVICA,  selo Rakovica, opština Voždovac
 • Arheološka  istraživanja lokaliteta  Crkvine -Stubline kod  Obrenovca, kampanja 2008. godine
 • Istraživanje i valorizacija javnih prostora u Beogradu