Pređi na Sadržaj

Arhiva kategorija:Arhiva

Evangelistička crkva

Tošin bunar 2, Zemun

 

Evangelistička crkva podignuta je između 1926. i 1930. kao kompaktno zdanje, za koje se pretpostavlja da pripada školi arhitekata Huga Erliha i Viktora Kovačića.

Crkva predstavlja originalno i retko arhitektonsko ostvarenje oblikovano u dosledno sprovedenom modernističkom tretmanu.

Osobenost građevine predstavlja neuobičajena osnova rotonde sa naglašenom apsidom i dva bočna krila, koja joj daje oblik trolista.

Centralni prostor crkve zasveden je kubetom na visokom tamburu, koja se završava lanternom sa krstom – simbolom Hristovog stradanja.

Manastir Vavedenje

Vasilija Gaćeše 2, Beograd

Kompleks manastira Vavedenje čine crkva Presvete Bogorodice i konak, podignuti 1937. kao zadužbina beogradske dobrotvorke Perside R. Milenković.

Crkva je sagrađena prema projektu arhitekte Petra Popovića, jednog od prvih zagovornika srpskog nacionalnog stila u savremenoj srpskoj arhitekturi.

Osnova crkve je u obliku upisanog krsta sa centralnom kupolom ne preseku i četiri manje kupole između krakova krsta. Petokupolno rešenje ukazuje na uzore preuzete iz srpske srednjovekovne arhitekture 14. veka.

Glavni dekorativni ukras fasada čine uski jednodelni prozori, rozete i velike trifore na severnoj i južnoj strani.

Pored svojih arhitektonskih vrednesti, crkva manastira Vavedenja predstavlja uspešan primer povezivanja sakralnog objekta sa savremenim razvojem grada i njegove okoline.

Botanička bašta „Jevremovac“

Takovska 43, Beograd

Botanička bašta „Jevremovac“ osnovana je ukazom kralja Milana Obrenovića 1889, na prostoru koji je pripadao imanju Jevrema Obrenovića, po kome je bašta dobila ime.

To je prva i do sada jedina botanička bašta u Srbiji. Nastala je izmeštanjem stare Botaničke bašte na kraju Dunavske ulice, koju je još 1874. osnovao profesor botanike Josif Pančić.

Na površini od oko 5 ha raste preko 250 drvenastih i 300 zeljastih domaćih i stranih vrsta biljaka.

Najlepši ukras Jevremovca predstavlja Staklena bašta, koja je u vreme svog postavljanja 1892, bila jedna od najvećih i najlepših u ovom delu Evrope.

Crkva Sv. Paraskeve

Boljevci

 

Crkva Sv. Paraskeve u Boljevcima podignuta je 1798. kao jednobrodna građevina sa oltarskom apsidom na istoku i trospratnim zvonikom iznad priprate.

Čiste površine fasada podeljene su plitkim pilastrima koji naglašavaju unutrašnju podelu prostora. Po svojim stilskim karakteristikama ikonostas crkve pripada tipu baroknih vojvođanskih ikonostasa sa bogatom floralnom rezbarenom i pozlaćenom ornamentikom.

Crkva Sv. Paraskeve u Boljevcima predstavlja materijalno svedočanstvo razvoja arhitekture i primenjenih umetnosti Srba u 18. i 19. veku na teritoriji Srema.

Crkva Sv. Nikole

Višnjica

Crkva Sv. Nikole u Višnjici sagrađena je 1842. kao jedobrodna građevina sa jednom oltarskom i dve pevničke apside.

Oživljavanje jednostavno obrađenih fasade postignuto je nizom slepih arkada. Zapadnom fasadom dominira dekorativno obrađeni portal sa mozaičkom predstavom patrona hrama u luneti iznad portala.

Crkva Sv. Nikole u Višnjici predstavlja karakterističan primer sakralne arhitekture u Srbiji iz vremena kneza Miloša, koje karakteriše napuštanje baroknog arhitektonskog nasleđa.

Crkva Sv. Georgija

Ugrinovci

Crkva Sv. Velikomučenika Georgija u Ugrinovcima podignuta je u periodu 1734-1779 kao jednobrodna, barokno oblikovana građevina sa polukružnom apsidom na istoku i pripratom sa horom i zvonikom na zapadu.

Današnji izgled crkve posledica je brojnih izmena, od kojih je prva bila 1834-35, kada je sagrađen novi zvonik prema projektu jednog od tada najuglednijih zemunskih majstora Johana Hengstera i Franca Pilsa. Barokni ikonostas iz 1787. predstavlja jedini kompletno sačuvani rad Mihaila Radosavljevića, darovitog zemunskog slikara.

Crkva sv. Georgija u Ugrinovcima predstavlja materijalno svedočanstvo razvoja sakralne arhitekture i likovnih umetnosti Srba u 18. i 19. veku na teritoriji Srema.

Arhiv Jugoslavije

  Vase Pelagića 33, Beograd

Zgrada Arhiva Jugoslavije podignuta je 1933. kao Dom kralja Aleksandra I za učenike srednjih škola u Beogradu, prema projektu arhitekte Vojina Petrovića.

Kao kraljeva zadužbina objekat predstavlja reprezentativan primer akademske arhitekture, lociran u jednom od najlepših delova grada, u neposrednoj blizini Kuće kralja Petra I Karađorđevića.

Kako bi odgovorila savremenim zahtevima đačkog doma, zgrada je raspolagala bibliotekom, muzičkom i sportskom salom, bazenom i trpezarijom, dok su u dvorištu bila posebno uređena igrališta za tenis i druge sportove.

Od 1970. u ovom objektu smešten je Arhiv Jugoslavije koji čuva arhivsku građu jugoslovenske države od njenog osnivanja 1918.

Seizmološki zavod

Tašmajdanski park, Beograd

Zgrada Seizmološkog zavoda, smeštena u Tadašmajdanskom parku, građena je između 1908. i 1939.

Prvobitno je izvedena prema projektu arhitekte Momira Korunovića kao njegovo prvo ostvareno delo, ali je kasnijim intervencijama 1912, 1926. i 1939. bitno izmenila svoj izgled.

Paviljon je zamišljen kao prizemna građevina približno kvadratne osnove sa čistim bezornamentalnim fasadama.

Kasnijim promenama, primenom lučnih nadprozornika i završnog zupčastog venca, postignut je romantičarski izgled objekta.

U vreme podizanja zgrada Seizmološkog zavoda bila je prvi javni objekat na Tašmajdanu, koji danas predstavlja jedno od obeležja Tašmajdanskog parka.

Crkva Sv. Vaznesenja

Dren

Crkva Sv. Vaznesenja u Drenu sagrađena je 1896. kao jednobrodna građevina zasvedena poluobličastim svodom.

Zvonik je podignut odvojeno od glavnog korpusa crkva. Svojim stilskim karakteristikama približava se modelima raške škole srpskih srednjovekovnih spomenika.

Karakterističan detalj obrade fasade predstavljaju četiri ugaona pilastra i dekorativna obrada zapadnog portala sa nadstrešnicom oslonjenom na dva stuba i stepeništem.

Crkva Sv. Vaznesenja u Drenu predstavlja materijalno svedočanstvo obnove srpsko-vizantijskog stila u srpskoj arhitekturi druge polovine 19. veka.

Crkva Pokrova Presvete Bogorodice

Kajmakčalanska 55, Beograd

Crkva Pokrova Presvete Bogorodice podignuta 1933. prema projektu arhitekte Momira Korunovića. Prostorno rešenje crkve karakteriše bazilikalna osnova sa horom i bočnim galerijama i prostranim trodelnim olatrskim prostorom na istoku.

U stilskim odlikama prisutna je primena vizantijskih modela sa elementima romanske arhitekture, koji su pre svega vidljivi u obradi četvorospratnog zvonika iznad priprate.

Specifičnost zidnog slikarstva crkve predstvaljaju stojeće figure srpskih svetitelja sa svojim zadužbinama, smeštena između prozora tambura, koje sa povorkom arhijereja u oltarskoj apsidi čine svojevrsnu galeriju portreta srpskih svetitelja.

Crkva Pokrova Presvete Bogorodice zauzima važno mesto u stvaralačkom opusu arhitekte Korunovića ali i u okvirima beogradske sakralne arhitekture između dva rata.