Pređi na Sadržaj

Arhiva kategorija:Arhiva

Crkva Sv. Trojice u Kumodražu

Kumodraž

Crkva Sv. Trojice u Kumodražu sagrađena je 1924, prema projektu arhitekata Pere Popovića i Žarka Tatića.

Ugledanje na tradiciju srpske srednjovekovne arhitekture ogleda se u rešenosti unutrašnjeg prostora crkve po uzoru na spomenike raške škole, dok su fasade i dekorativni elementi rešeni u stilu moravske škole.

Crkva je koncipirana kao jednobrodna građevina sa spolja petostranom oltarskom apsidom, kubetom nad centralnim travejem naosa i visokim zvonikom nad pripratom

Crkva sv. Petra i Pavla

Nemenikuće

Crkva Sv. Apostola Petra i Pavla sagrađena je 1864, na mestu starije sakralne građevine. Koncipirana je kao jednobrodna građevina zasvedena poluobličastim svodom, sa polukružnom oltarskom apsidom na istoku i pripratom i visokim zvonikom na zapadu.

Nad centralnim travejem naosa uzdiže se šestostrano kube, a od oltarskog prostora odvaja ga neoklasicistički oblikovan ikonostas.

Crkva je izvedena u tradiciji raške škole srpske srednjovekovne arhitekture, sa primenom romansko-gotskih stilskih elemenata.

Kuća knjižara Marka Markovića

Gospodar Jovanova 45, Beograd

Kuća knjižara Marka Markovića podignuta je 1904. prema projektu arhitekte Jelisavete Načić kao prizemni stambeni objekat, karakterističan za građansku arhitekturu Beograda sa početka 20. veka.

Akademski oblikovane fasade kuće oživljavaju plitki pilastri i bogata renesansna dekorativna plastika u vidu trougaonih zabata nad prozorskim otvorima.

Zgrada vodne zajednice

Trg JNA 10, Zemun

Zgrada vodne zajednice podignuta je 1908. za potrebe Zadruge za isušivanje jugoistočnog Srema.

U vreme podizanja zgrada je bila jedna od reprezentativnijih građevina Starog jezgra Zemuna

Upravni sadržaj zgrade istaknut je naglašenim masama arhitektonske kompozicije, dok su fasade oživljene primenom secesijskih dekorativnih elememenata.

Prvobitne radove na objektu izvodili su građevinari Franja Jenč i Josip Katančić

POLjOPRIVREDNI FAKULTET U ZEMUNU

Nemanjina 6, Zemun

Zgrada Poljoprivredog fakulteta podignuta je 1932. prema projektu arhitekte Gojka Tadića.

Smeštena je na prostoru nekadašnjeg Kontumaca, čineći sadržajno i arhitektonski jedinstvenu celinu sa starijim školskim objektom.

Koncipirana je kao reprezentativni objekat, oblikovan u duhu akademizma. Osim po svojim arhitektonskim i urbanističkim vrednostima, zgrada je značajna kao svedočanstvo razvoja visokog školstva u Zemunu.

Binderova kuća

Sonje Marinković 4, Zemun

Reprezentativni stambeni objekat podignut je 1911. za porodicu Binder, prema projektu inženjera Franje Jenča.

Svojim razvijenim osnovama kuća pripada tipu gradske vile višeg stambenog standarda, koja predstavlja jedinstveni primer u arhitekturi Starog jezgra Zemuna.

U kompoziciji kuće izdvajaju se dva bočna rizalita i uvučeni srednji deo sa lođom u prizemlju i balkonom na spratu.

Plastični ukras na fasadama i balkonska ograda od kovanog gvožđa predstavljaju tipičan secesijski dekorativni repertoar.

Kafana „Beli medved“

Vasilija Vasilijevića 10, Zemun

Kafana „Beli medved“ jedini je sačuvani primer tzv. balkanske arhitekture u Starom jezgru Zemuna.

Na najstarijim planovima Zemuna obeležena je nazivom „Zartaken“, a u literaturi se pominje kao mesto u kojem je 1717. odseo Evgenije Savojski.

Građena je u bondruku kao objekat dvojne namene sa stanovima na spratu i kafanom „Beli medved“ u prizemlju.

Jevrejsko groblje u Beogradu

Ruzveltova ulica, Beograd

Jevrejsko groblje je smešteno neposredno uz Groblje oslobodilaca Beograda 1944. godine.

Pored spomenika jevrejskim žrtvama 1912-1919, najznačajniji je spomenik jevrejskim žrtvama fašizma stradalim u Drugom svetskom ratu.

Ovaj spomenik je podignut 1952. na kraju glavne aleje Jevrejskog groblja, prema nacrtu arhitekte Bogdana Bogdanovića.

Kapetanija

Kej oslobođenja 8, Zemun

Zgrada Kapetanije podignuta je 1908. kao parobrodarska putnička stanica prema projektu bečkog arhitekte Remela.

Zamišljena je kao paviljon sa dva dugačka krila i arkadama prema obali. S obzirom da starije zgrade zemunskog brodskog ureda nisu sačuvane, Kapetanija predstavlja svedočanstvo istorijske uloge Zemuna u rečnom saobraćaju.

Od osamdesetih godina 20. veka u ovoj zgradi je smeštena likovna galerija „Stara kapetanija“, sedište Društva likovnih i primenjenih umetnika Zemuna.

Centar „Sava“

Milentija Popovića 9, Novi Beograd

Centar „Sava“ predstavlja jedno od najoriginalnijih rešenja beogradske arhitekture u periodu posle Drugog svetskog rata.

Sagrađen je 1977. prema projektu arhitekte Stojana Maksimovića kao slobodnostojeći objekat originalnog prostornog rešenja.

Kompleks čine četiri građevinske celine: Poslovna zgrada, Kongresno-koncertna dvorana, hotel „Beograd Intercontinental“ i dve zgrade koje povezuju poslovnu zgradu sa hotelom.

Prepoznatljiv izgled objekta ostvaren je primenom savremenih materijala, betonskih konstrukcija i čeličnih ramova, čime su postignute pročišćene savremene kubične forme i transparentna fasadna platna.

Svojim brojnim salama za konferencije, dvoranama, restoranima i prodavnicama „Sava“ centar spada među najveće kongresno-hotelske, poslovne i kulturne centre u zemlji.