Pređi na Sadržaj

Arhiva kategorija:Arhiva

IZLOŽBA „SKRIVENO BLAGO DOMA JEVREMA GRUJIĆA“


Četvrtak, 13. Februar 2013.g. u 19 časova
Galerija Doma vojske Srbije, Braće Jugovića 19

SAOPŠTENjE

Privremeni organ uprave grada Beograda na sednici održanoj 09.12.2013. godine imenovao je Nelu Mićović, diplomiranog arheologa, za vršioca dužnosti direktora u trajanju od godinu dana.

PROGRAM KONFERENCIJE

„EUROPEAN HERITAGE DAYS” – „DANI EVROPSKE BAŠTINE”

KONFERENCIJA – PRVO SAOPŠTENjE

KULTURNO NASLEĐE U OPASNOSTI 2010-2012

Zemljotres koji je 3. novembra 2010. godine pogodio Kraljevo, pred stručnjake je postavio niz novih pitanja na temu sanacije arhitektonskog nasleđa, što pored očuvanja autentičnih vrednosti objekata podrazumeva i obezbeđivanje od mogućih naknadnih oštećenja.

POŠTANSKE KOVERTE I MARKE

Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda je u 2012. godine ostvario saradnju sa Javnim preduzećem PTT na izdavanju prigodnih poštanskih koverti i maraka.

Istraživanje i valorizacija javnih prostora u Beogradu

Iako su javni prostori bili predmet istraživanja prilikom izrade različitih dokumenata – elaborata za proglašenje prostornih kulturno-istorijskih celina, izrade elaborata Službe zaštite za potrebe izrade urbanističkih i prostornih planova, različitih analiza urbanog nasleđa Beograda isl, još uvek nisu u potpunosti prepoznate njihove kulturno-istorijske, arhitektonsko-urbanističke i društvene vrednosti. Kriterijumi vrednovanja javnih prostora, kao konstitutivnih elemenata gradograditeljstva, manje su poznati nego kriterijumi vrednovanja pojedinačnih građevina. Istraživanje tokom 2008. godine bi obuhvatilo evidentiranje javnih prostora, prikupljanje i analizu istorijske i druge relevantne građe, formiranje kriterijuma valorizacije i valorizaciju. Takođe se planira snimanje postojećeg stanja javnih prostora na potezu od Kalemegdana do Slavije savremenim tehnologijama. Projekat bi trebalo nastaviti i 2009. godine, tako da je konačni cilj formiranje Registra javnih prostora u Beogradu.

2004- Gradska arhitektura

1. Igumanova palata, Terazije – restauracija fasada
2. „Kuća legata“, Knez Mihailova 46 – Glavni projekat adaptacije i revitalizacije
3. „Kuća legata“, Knez Mihailova 46 – restauracija fasada
4. Zgrada Starog dvora, Dragoslava Jovanovića 2 – restauracija fasada
5. Zgrada Generalštaba, Kneza Miloša 22 – restauracija fasada
6. Smederevska banka, Terazije 39 – restauracija dvorišnih fasada
7. 29. novembra 10 – restauracija fasada
8. Dobračina 42 – restauracija fasada
9. Glavna 4, Zemun – restauracija fasade
10. Karamatina kuća, Karamatina 17, Zemun – restauracija fasade
11. Kapetanija, Kej oslobođenja 8, Zemun – restauracija fasada
12. Terazije 36 – restauracija fasade
13. Knez Mihailova 51 – restauracija fasada
14. Prizrenska 7 – restauracija fasada
15. Dom Društva Sv.Save, Cara Dušana 11-11a – restauracija fasada
16. Dom Sv.Save, Cara Dušana 13 – restauracija fasada
17. Jevrejska 16 – restauracija fasada
18. Kralja Milana 2 – restauracija fasada

2004-Javni spomenici i znamenita mesta

1. Spomen kosturnica u Lazarevcu
2. Spomen kosturnica braniocima Beograda 1914-1918. godine na Novom groblju
3. Spomenik takovskim junacima – Projekat postamenta
4. Spomenik knezu Mihailu u Sofiji – Projekat spomenika
5. Elaborat održavanja Javnih spomenika
6. Program restauratorskih radova za spomenike u Aleji velikana na Novom groblju