Nepokretna kulturna dobra na teritoriji opštine „BARAJEVO“

STARI GRAD za web

KULTURNA DOBRA OD VELIKOG ZNAČAJA

Spomenici kulture

KULTURNA DOBRA

Spomenici kulture

Prostorne kulturno istorijske celine

DOBRA KOJA UŽIVAJU STATUS PRETHODNE ZAŠTITE

Graditeljski objekti

  • Porodična kuća Milovanovića, Veliki Borak
  • Barajevska crkva Svetog Nikole sa nadgrobnim spomenicima u porti, Barajevo, Jakova Radosavljevića 25