Pravni fakultet u Beogradu spada medju najstarije ustanove visokog obrazovanja u Srbiji. Izučavanje pravnih nauka počelo je 1841. godine, a fakultet je osnovan 1863. godine. Zgrada Pravnog fakulteta gradjena je u vremenu od 1936. do 1940. godine prema projektu profesora Tehničkog fakulteta u Beogradu arhitekte Petra Bajalovića, a uz pomoć i razradu projekta prof. arh. Petra Anagnostija na lokaciji prethodno namenjenoj za podizanje fakultetskih zgrada. Projekat arhitekte Petra Bajalovića izražava moderni koncept funkcionalnog rešenja i bezornamentalnog oblikovanja. Zgrada je završena 1940. godine.

Arhitekta Bajalović je vrednovao lokaciju, koja je bila odredjena za podizanje zgrade Pravnog fakulteta, kao ugaonu, tako da je obratio pažnju na oblikovanje fasada ka obe ulice, a kao poseban akcenat formirao je impozantnu ulaznu partiju na uglu. Osnova zgrade ima oblik zaobljenog trougla. Ceo korpus gradjevine deluje veoma dinamično zbog sučeljavanja kubičnih i zaobljenih formi koje se neprekidno smenjuju, kao i velikog kontrasta mirnih fasadnih površina i monumentalne ulazne partije.

Zgrada Pravnog fakulteta ima ravne fasade na kojima su jedva naglašene horizontale plitkih potprozornih venaca. Na rizalitima prema ulici istaknute su vertikale u obliku medjuprozorskih ravnih pilastera. Fasada prema parku i hotelu „Metropol” je krajnje funkcionalistički rešena sa ravnim zidnim masama i prozorskim otvorima.

Zgrada Pravnog fakulteta je delo arhitektonsko-urbanističkih vrednosti, kao ugaoni objekat, izveden u skladu sa modernističkim konceptom, koji u značajnoj meri artikuliše širi prostor i kojim započinje deo kompleksa fakultetskih objekata. Kao prva gradjevina namenski gradjena za potrebe Pravnog fakulteta, objekat ima kulturno-istorijsku vrednost. Utvrdjena je za spomenik kulture 2007. godine.