Palmotićeva 2 i Majke Jevrosime 13, Beograd

 

Zgrada Ministarstva pošta podignuta je između 1926. i 1929. godine prema projektu arhitekte Momira Korunovića. U vreme izgradnje bila je jedna od najmonumentalnijih građevina Beograda.

Koncipirana je kao četvorougaoni objekat sa unutrašnjim dvorištem i razuđenim, masivnim arhitektonskim volumenom.

U obradi eksterijera primetno je preuzimanje dekorativnih elemenata iz bogate riznice srpskog srednjovekovnog neimarstva, evropskog romantičarskog nasleđa i secesije.

Upečatljiv detalj glavne fasade predstavljaju dve figure, izrađene po uzoru na ktitorske kompozicije srednjovekovnog živopisa sa svitkom i modelom građevine u rukama, čiji je autor vajar Stamenko Đurđević.

Zgrada Ministarstva pošta predstavlja jedno od najuspešnijih dela arhitekte Korunovića kao i celokupne srpske arhitekture nacionalno-romantičarske orijentacije između dva rata.