Zgrada Komande vazduhoplovstva u Zemunu sagradjena je 1936. godine, prema projektu arhitekte Dragiše Brašovana, na mestu zgrada nekadašnje Vojne komande. Predstavlja jedno od značajnijih dela moderne jugoslovenske i srpske arhitekture. Autor je širokim potezima i igrom masa rešio jedinstven arhitektonski program, istovremeno izrazivši simboličnom prostornom kompozicijom specifičan sadržaj objekta. Po svom volumenu, bila je to jedna od najvećih zgrada u Zemunu, a i danas predstavlja dominantan objekat u okviru prostorne kulturno-istorijske celine Staro jezgro Zemuna. Ima prizemlje i četiri sprata iznad kojih se uzdiže proporcionalno uskladjena kula čiji je volumen takodje razudjen i akcentovan središnjom dominantom. Zgrada je izgradjena s osnovom u obliku četvorougaonika s unutrašnjim dvorištem i predbaštom. Postavljena je kao samostalna blok-zgrada, koncipirana i kao deo zgrade Zemunske vojne komande u Glavnoj ulici br. 5, sa kojom čini urbanističku celinu. Simetričan volumen glavne fasade, naglašen bočnim zaobljenim rizalitima prizemlja i prva dva sprata daje akcenat Avijatičarskom trgu. Fasadu orijentisanu ka ništa manje značajnoj Glavnoj ulici, karakteriše ujednačen ritam gradjevinskih otvora i diskretno i odmereno postavljena voluminozna figura Ikara – rad novosadske vajarke Zlate Markov, koja je svojom mitološkom simbolikom čvrsto vezana za značenje i namenu objekta. Voluminoznost skulpturalnog izraza prožeta je dekorativnošću, svedenim ujednačenim i ritmično postavljenim pramenovima krila koja nadvisuju skulpturu i akcentuju patos i dramatiku stradanja prvoga leta. Figura iako vezana za fasadu ima sve odlike i odaje utisak slobodne skulpturalne forme. Izveden prema najboljim postulatima modernističke skulpture i ar dekoa, Ikar je dat u ekspresivnom izrazu.

Na ovom objektu arhitekta Brašovan traži i nalazi originalan izraz u modelaciji oblika moderne arhitekture ka ar dekou. On odstupa od čistih načela dosledne funkcionalnosti i pribegava u odredjenoj meri dekorativnosti i simbolici. Nakon prvih pozivanja na jezik ekspresionističke tradicije Brašovanov modernistički izraz dostiže vrhunac u delima Komande ratnog vazduhoplovstva u Zemunu, Dunavske banovine u Novom Sadu i Državne štamparije u Beogradu. Na zgradi Komande vazduhoplovstva projektant izražava dinamičan odnos horizontalnih i vertikalnih masa. Ovo delo nosi pečat njegovog prepoznatljivog autorstva. Ono poseduje originalnost, likovnu izražajnost, kompozicionu ravnotežu delova i celine, unutrašnju dinamiku i sklonost ka detalju. Enterijer je dat puristički u krajnje pročišćenom modernističkom konceptu.

 

Tokom bombardovanja 5. aprila 1999. godine, zgrada je oštećena u NATO napadu, sa dva projektila koja su pogodila središnji segment iz Glavne ulice i kulu sa dvorišne strane. Juna 2000. godine je ispred desnog rizalita čeone fasade postavljeno spomen obeležje stradalim pripadnicima snaga RV i PVO, tokom vazdušnih napada 1999. godine. Rekonstrukcija dela zgrade je izvedena prema originalnim planovima u periodu od  2000. do 2001. godine. Zgrada Komande vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane je utvrdjena za spomenik kulture 2007. godine.

Zavod je tokom 2019. godine izradio tehničku dokumentaciju za Zgradu Komande vazduhoplovstva u Zemunu koja je dala podatke da je zgrada  statički stabilna i da može da se pristupi projektu potpune rekonstrukcije, restauracije i sanacije koji se planira u 2021. godini. Nakon izrade projekta steći će se uslovi za izvodjenje radova.