106922234_3104610646249062_634283461441607137_o
Zgrada auto-servisa „Fiat“, Bulevar Oslobodjenja 61 i Rudnička 1, izgradjena je 1939-41. godine prema projektu arhitekte Milana Zlokovića, istaknutog beogradskog moderniste i jednog od osnivača „Grupe arhitekata modernog pravca“. Zgrada je podignuta za predstavništvo italijanske auto-kuće „Jugoslovensko Fiat automobilsko d.d.“. Asimetrični kaskadni ugaoni kompleks po konstrukciji predstavlja jedan objekat, ali razvijen u tri povezana trakta, različita po visini, nameni i materijalizaciji. Planirano je da trojna poslovna, stambena i proizvodno-servisna namena ove auto-kuće budu objedinjene na jednom prostoru. Prvi trospratni ugaoni trakt u ulici Bulevar oslobodjenja, projektovan je za službene prostorije, prodajni salon i stanove, niži jednospratni trakt u Rudničkoj ulici za prodajni salon i garaže, dok su u trećem prizemnom segmentu u Rudničkoj ulici sa povučenim spratom planirane radionice za montažu i popravku vozila. Namenski je zaživeo samo prvi segment trodelnog objekta, dok su druga dva dovršena posle 1945. godine, zbog nedostatka specijalnih materijala za dovršetak garažno-proizvodnog sektora usled početka ratne situacije. Objekat je koristio „Jugoauto“ od 1946. godine.
Konstrukcija objekta je skeletna. U okviru najvišeg trakta posebno je naglašen ugaoni segment obložen crvenom opekom, ali prožet transparentnim površinama, odnosno širokim otvorima u vidu zastakljenih i otvorenih monumentalnih ramova. U središnjem horizontalnom registru su pravilno ritmički rasporedjeni prozorski otvori. U trećem nivou nalazi se ravna krovna terasa sa pergolom, koja je na fasadi istaknuta metalnom rešetkom, na kojoj je bilo planirano postavljanje logoa auto- kuće „FIAT“. Na objektu koji je uskladjen sa ugaonom pozicijom terena, dosledno su primenjeni svi postulati moderne arhitekture, a posebno na fasadi sa kontrastom stakla, opeke i kamena, gde se boja i tekstura materijala koriste kao elementi estetike, koji doprinose polihromiji.
106530682_3104610842915709_8473424400209724817_o
106577082_3104610669582393_4161585818974569535_n
106461178_3104610652915728_1280047481131472037_o
Zgrada auto servisa „Fiat“ po poziciji, kaskadnom gabaritu i čisto modernističkom konceptu osnove i fasade, poseduje izuzetne arhitektonsko-urbanističke vrednosti. Predstavlja retkost na samom kraju medjuratnog perioda, jer nosi obeležja rane evropske moderne arhitekture. U likovno izbalansiranoj formi i strukturi svi elementi, iako razudjeni, predstavljaju zaokruženu celinu i direktan su odraz postulata modernog apstraktnog slikarstva i principa arhitekture Internacionalnog stila iz prethodnih decenija. Arhitekturom čistih geometrijskih formi i jasnih poteza, uspostavljen je sklad funkcije i forme, izmedju funkcionalizma u rasporedu prostora i organizacije masa i fasadnog platna, što utiče na iščitavanje trojne namene kompleksa, rasporeda unutrašnjeg prostora na spoljašnjosti, kao i aerodinamičnosti forme koja simboliše automobilsku industriju. Sa harmoničnim stereometrijskim odnosima i delom sa karakteristikama industrijske arhitekture, kompleks spada u antologijske primere beogradske moderne arhitekture izmedju dva svetska rata, a pored Univerzitetske dečje klinike i vila porodica Šterić i Prendić, ovaj kompleks se ubraja u najznačajnija dela arhitekte Milana Zlokovića.
Utvrdjena je za kulturno dobro 2019. godine.
106530682_3104610842915709_8473424400209724817_o