Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda je 2016. godine uradio je projekat rekonstrukcije i restauracije Zemunske tvrdjave, koja je podrazumevala statičku sanaciju i obnovu obrušene jugoistočne kule i restauraciju lica bedema.

Jugoistocna kula - posle

Radovima su ostaci bedema Zemunske tvrdjave konsolidovani i restaurirani u onoj meri dokle su postojali pouzdani podaci o njenom izgledu, a i afirmisan je jedan od najlepših vidikovaca u Beogradu. Takodje, kroz prezentaciju kulturnog dobra prepoznat je osnovni gabarit citadele, kao i njena forma. Obnova Zemunske tvrdjave predstavlja čin očuvanja identiteta starog Zemuna.

Najveći izazov predstavljali su radovi na obnovi obrušene jugoistočne kule Zemunske tvrdjave, koja je predstavljala potencijalnu opasnost za posetioce i stambene kuće na padini Gardoša, ali i prezentacija jugozapadne kule gde se tokom radova otkrivanjem ulaza otvorila mogućnost da se prezentuje originalna kota poda nekadašnje citadele.

Jugoistocna kula - pre Jugoistocna kula - tokom

Zatečeni nadzemni ostaci zidova tvrdjave koji su bili u derutnom stanju, su konsolidovani i restaurirani. Jugoistočna kula Zzemunske tvrdjave koja je usled destabilizacije tla i mehaničkih oštećenja bila gotovo potpuno obrušena je statiči sanirana i rekonstruisana.

Jugozapadna kula - posle Jugozapadna kula - pre Severozapadna kula - posle Severozapadna kula - pre

Projekat rekonstrukcije i restauracije Zemunske tvrdjave realizovan je u dve faze sredstvima iz različitih izvora. Prvu fazu projekta finansiralo je Ministarstvo pravde, dok drugu fazu projekta finansiralo Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, a pomoć u realizaciji pružio je Grad Beograd i Gradska opština Zemun. Autori projekta rekonstrukcije i restauracije Zemunske tvrdjave su arhitekte Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda Ljiljana Konta i Rade Mrlješ. Na današnjem predstavljanju završenih radova na obnovi tvrdjave direktorka Zavoda Olivera Vučković je istakla je da uz nesumnjivi turistički potencijal Zemunska tvrdjava predstavlja jedan od najranije utvrdjenih kulturnih dobara.

Radovi su trajali od decembra 2018. godine do novembra 2019. godine.