Na predlog Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, Vila Šterić, jedno od najznačajnijih modernističkih ostvarenja izuzetno plodnog i značajnog autora arhitekte Milana Zlokovića, je na sednici Vlade Srbije održanoj u julu mesecu proglašena za spomenik kulture. Ova slobodnostojeća, dvospratna vila, L osnove, sazdana je od formi kubičnih oblika. Koncipirana je 1932. godine u duhu funkcionalističke arhitekture. U primenjenom konceptu kubičnog volumena sagledava se uticaj čuvenog arhitekte Adolfa Losa, a saglasje enterijera i eksterijera, razudjena osnova i stepenovanje planova po dubini govori o uticaju internacionalnog stila. Funkcija objekta i forma su objedinjeni i uklopljeni u  prirodno okruženje, što visoko vrednuje ovu gradjevinu prema kriterijumima estetskog funkcionalizma. Predstavlja svedočanstvo visokog dometa srpske moderne.

fb0a03172edbf13f0a98b1e5f99f2f00

Autor Milan Zlokovića (6. april 1898, Trst – 29. maj 1965, Beograd) je jedan od najznačajnijih  arhitekata srpskog modernizma. Godine 1921. završio je arhitekturu u Beogradu, a zatim je studirao u Parizu. Godine 1928. bio je jedan od osnivača Grupe arhitekata modernog pravca, GAMP, koja je postojala do 1934. godine. Od 1950. godine je profesor na Arhitektonskom fakultetu. Izvodio je školske, bolničke, hotele i druge zgrade u Mataruškoj Banji, Prizrenu i Beogradu.

naslovna

Na izložbi „Moderna Beograda-arhitektonska baština prestonice“ koju je Zavod za Zaštitu spomenika kulture grada Beograda priredio 2018. godine bila je predstavljena i Vila Šterić. Maketa ove vile se čuva u Muzeju nauke i tehnike u Beogradu.

F_0890 (055)