Simićeva 6


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vila trgovca Rade Petrovića izgradjena je 1935. godine po projektu eminentnog arhitekte Vojina Simeonovića, koji je prethodno projektovao zgradu Aero kluba. Vila predstavlja izuzetno ostvarenje arhitekture neoklasicizma i akademizma, monumentalno, a veoma skladno. To je možda najreprezentativniji predstavnik stila u arhitekturi privatnih kuća perioda izmedju dva svetska rata u Beogradu. Arhitektura enterijera i materijali deo su jedinstvenog dizajna ovog arhitekte, a očuvan je i vitraž sa temom žanr scene koji je delo slikara Vase Pomorišca i domaćih radionica.
Vila se nalazi u okviru celine Senjak, Topčidersko brdo i Dedinje koja uživa status prethodne zaštite. NJenom utvrdjivanjem za spomenik kulture će se postići povišen stepen zaštite i očuvanje kvaliteta arhitekture jedne od najreprezentativnijih vila iz medjuratnog perioda.