Vojvode Stepe 522, Beograd

Stara mehana u Kumodražu pripada grupi namenski gradjenih tipskih objekata iz sredine 19. veka.

Smeštena je u centru sela, na prostoru nepravilnog oblika koji sadrži objekte javne namene. Osobenost spoljašnjeg izgleda zgrade predstavljao je arkadni trem koji se proteže celom dužinom glavne fasade, a koji je danas zamenjen arhitravnim tremom.

Stara mehana predstavlja materijalni izraz istorijskog razvoja i svedočanstvo graditeljskih mogućnosti, i utilitarnih i estetskih merila sredine koja je dala najjači impuls prosperitetu naselja.