Na poziv vršioca stručnog nadzora na izvodjenju radova na Spomeniku zahvalnosti Francuskoj „Intellinea“ d.o.o. stručni saradnici Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda – Olivera Vučković, v.d. direktora, Zoran Tucić, odgovorni projektant restauracije i sanacije spomenika, Snežana Negovanović, Bojana Ibrajter Gazibara i Saša Mihajlov, zajedno sa predstavnicima izvodjača radova – Slobodanom Radovanovićem i Miroslavom Petronijevićem, stručnim nadzorom – Predragom Jošićem i konsultantom za kamen Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda „Kamena kolonija“– Zoranom Djajićem, u petak 11. maja 2018. godine, obišli su pogon za obradu kamena u Arandjelovcu.

F_0948 (002) F_0948 (020) F_0948 (030) F_0948 (052) F_0948 (066) F_0948 (106)

 

Obilazak pogona za obradu kamena – kamenorezačke radnje Ljubomira Timotijevića, koju je angažovao izvodjač radova Koto d.o.o, preduzet je u cilju uvida i detaljnog pregleda pristiglih komada blokova mermera Carrara bianco tip C, prema projektu odredjeni za izradu novog postamenta spomenika, kao i dve replike bareljefa „Sorbona“ i „Ratnici“. Predstavnici izvodjača radova su prisutnima pokazali pristigle blokove iz Italije, detaljno obrazložili stanje kamenih blokova i način njihove obrade, potom predstavili način i tehnologiju pripreme kamenih površina za izradu bareljefa i pripremljene komade kamena za izradu istih. Nakon detaljnog pregleda pristiglih kamenih blokova od strane odgovornog projektanta, stručnog nadzora i izvodjača radova, konstatovano je da kvalitet i način obrade u potpunosti zadovoljavaju zadate kriterijume, kao i da pripremljeni komadi za izradu bareljefa mogu da se transportuju u radionicu izvodjača radova u Beogradu kako bi vajar Goran Čpajak mogao da započne njihovu izradu. Nakon uvida u stanje kamenih blokova pripremljenih za postament Spomenika zahvalnosti Francuskoj, prisutnima je predstavljena tehnika i tehnologija pripreme kamena za dalju upotrebu u ovm pogonu.