Vojvode Micka 228

Sokolski dom u Obrenovcu je podignut kao Spomen dom palim ratnicima 1912-1918, prema projektu arhitekte Momira Korunovića iz 1929.

U ovom višenamenskom objektu, pored sokolskog društva, bila su smeštena obrenovačka prosvetna društva i škole.

Pored kompozicione razudjenosti arhitektonskih masa karakterisitičan detalj predstavljaju dve stepenišne kule na glavnom pročelju i uobičajeni simboli sokolskog pokreta, koji uz primenu prozora u vidu bifora i trifora daju romantičarski prizvuk eksterijeru gradjevine.

Monumentalnost prisutna pre u koncepciji nego u dimenzijama zgrade svrstavaju je medju značajnija ostvarenja arhitekte Korunovića.