Deligradska 27, Beograd

 

Zgrada sokolskog društva „Matica“ podignuta je u periodu 1929-1935, prema projektu arhitekte Momira Korunovića kao javni objekat namenjen omladini.

I pored prisutnog romantičarskog duha u izgledu gradjevine, Korunović se ovim projektom približio modernim shvatanjima arhitekture.

Umesto prvobitno planirane bogate skulptoralne dekoracije zgradom dominiraju bezornamentalne površine fasade, dajući joj utisak masivnosti i monumentalnosti.

Glavni portal Sokolskog doma izradjen je prema nacrtu arhitekte Nikole Krasnova, dok je u Velikoj dvorani Živorad Nastasijević naslikao u fresko tehnici kompoziciju koja prikazuje prelaz srpske vojske preko Albanije.

Uz sam objekat podignut je kompleks sportskih terena.