Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda je u petak, 10. juna 2016. godine petu godinu za redom bio jedan od partnera realizacije jednodnevne stručne prakse za studente završnih godina osnovnih i master studija u organizaciji Filozofskog fakulteta Odeljenja za istoriju umetnosti koju su, osim studenata Univerziteta u Beogradu, pohadjali i studenti sa Univerziteta u Novom Sadu,  Nišu i Kragujevcu, kao i studenti iz regiona – Zagreb, Ljubljana.

 

Stručni saradnik Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda Saša Mihajlov, istoričarka umetnosti i samostalni istraživač dr Marina Pavlović, arhitekta bile su voditeljke jedne od ukupno sedamnaest grupa pod nazivom „Prvi beogradski sajam i početak urbanizacije Novog Beograda“ u okviru koje su studentima predstavile najznačajnije graditeljsko nasledje na levoj obali Save: Staro sajmište – Logor Gestapoa, blok 21 i Centralnu zonu Novog Beograda, potom Palatu Saveznog izvršnog veća sa obilaskom reprezentativnog enterijera i dela likovne i primenjene umetnosti, kao i Park prijateljstva i Muzej savremene umetnosti pri čemu je poseban akcenat stavljen na istorijski, urbanistički i arhitektonski razvoj kulturnog nasledja Novog Beograda sa osvrtom na konzervatorski sistem zaštite.

Završni skup studentske prakse organizovan je u amfiteatru Filozofskog fakulteta ,,Georgije Ostrogorski” sa tematskim panelom „Beograd i proces urbane obnove” u okviru koga su predavanja održali prof. dr Eva Vaništa Lazarević i mr Svetlana Dimitrijević Marković, viši stručni saradnik Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda objašnjavajući pojam urbane obnove i uloge urbanističkog plana u ovom procesu kao važnom segmentu očuvanja i razvoja gradova. U tom kontekstu, mr Svetlana Dimitrijević Marković je iznela problematiku upravljanja promenama u istorijskim celinama putem urbanističkog planiranja na primeru užeg gradskog jezgra Beograda. Na kraju završnog panela je zaključeno da organizovanje ovakvih skupova u kontinuitetu duži niz godina doprinosi približavanju arhitektonskog i urbanističkog nasledja, razvoju univerzitetske misli i osnaživanju dijaloga izmedju studenata i naučne i stručne javnosti.