RISTA MARJANOVICh e-poziv V2

U godini obeležavanja stogodišnjice pobede u Prvom svetskom ratu Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda realizuje izložbu fotografija „Ratni foto-reporter Rista Marjanović“ i tako se pridružio ovom velikom jubileju.

Izložba „Ratni foto-reporter Rista Marjanović“ u saradnji sa JMU Radio-televizijom Srbije biće otvorena u četvrtak  4. oktobra 2018. godine u 19 časova u Galeriji RTS-a. Izložba će trajati do 28. oktobra 2018. godine.

Zbirka foto-negativa Riste Marjanovića još 1958. godine prepoznata je kao izuzetna vrednost za naš narod i stavljena pod zaštitu države Rešenjem Zavoda za zaštitu i naučno proučavanje spomenika kulture NRS.

Rad na Zbirci fotografskih snimaka Riste Marjanovića  otpočeo je 70-tih godina prošlog veka, kada su stručnjaci Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda zajedno sa Ristom Marjanovićem, pred njegovu smrt, kataloški obradili, tematski razvrstani i hronološki rasporedili snimke. Godine 1973. izdat je i katalog pod nazivom Zbirka Foto-negativa Riste Marjanovića, koji je uradio istoričar umetnosti Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda Milojko Gordić.

Aktiviranje rada na Zbirci ponovo je otpočelo 2010. godine. Obnovljena je saradnja sa porodicom Marjanović kao pravnim nosiocem autorskih prava na fotografske snimke, jer su od početka pa do dana današnjeg originalni foto-negativi u posedu najpre Riste Marjanovića, a zatim i naslednika.

Izuzetno važan segment stvaralaštva fotografa Riste Marjanovića, prvog srpskog foto-reportera, svedoka vremena od 1910. do 1960. godine, predstavljaju fotografije Prvog svetskog rata, za koje je nosilac titule „ekselencija fotografije”, koju je dobio od Udruženje profesionalnih foto i filmskih radnika i umetnika fotografije 1965. godine.

U dokumentaciji Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda nalazi se 8.542 reprodukovanih snimaka kao fototeka Zbirke foto-negativa Riste Marjanovića. Za same dogadjaje Prvog svetskog rata vezano je oko 500 snimaka.

Autori izložbe su Milojko Gordić i Snežana Negovanović iz Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda. Izložba je podržala potomci Riste Marjanovića.

Izrada izložbe i kataloga su finansirani sredstvima Sekretarijata za kulturu Skupštine grada Beograda.