U okviru radionice Belgrade Public Spaces / Yacht Design, International Workshop at Belgrade, koja je održana od 24.09. do 02.10.2016. godine u organizaciji Fakulteta za umetnost i dizajn, Univetrziteta John Naisbitt i Scuole di Architettura AUIC e Design, Politecnico di Milano, stručni saradnik Zavoda zaštitu spomenika kulture grada Beograda, istoričar umetnosti Aleksandar Božović je održao izlaganje na temu: Piloni mosta kralja Aleksandra I i prostora u njihovoj blizini. Predavanje je održano u nedelju 25. septembra u prostoru Galerije Kolektiv u Karadjordjevoj br. 53.radionica-sl-1 radionica-sl-2

Most kralja Aleksandra I je gradjen u periodu od 1930-34. godine prema projektu arhitekte Nikolaja Krasnova. Izveden je u duhu romantičarsko-istoricističke arhitekture sa elementima romano-vizantijskog stila. Zamišljen je i realizovan kao značajan utilitaran objekat koji je trebalo da predstavlja spoj modernog inženjerstva i istoricističke arhitekture. Usled ratnih razaranja 1941. godine promenio je svoj prvobitni oblik. Nakon rata izvršene su rekonstrukcije i adaptacije pilona u dva navrata 1955-56. i 1975-78. godine.

most-kralja-aleksandra-i-krajem-30ih-sl-3Izgradnjom mosta zatečena urbana struktura, dela prostora Savamale i Kosančićevog venca je u izvesnoj meri transformisana, zbog potrebe da se obezbedi primarna infrastrukturna komunikacija za realizaciju nove gradske celine, na levoj obali Save.

Most predstavlja značajno materijalno svedočanstvo koje govori o uslovima društveno-ekonomskog, kulturno-istorijskog i tehničkog razvoja u periodu Kraljevine SHS/Jugoslavije, svedočanstvo o delovanju značajnih i istaknutih ličnosti iz nacionalne istorije, veliku umetničku i estetsku vrednost kao značajno autorsko ostvarenje istaknutog arhitekte koji je delovao u periodu Kraljevine SHS/Jugoslavije.